LanaKortie Politiikan sivuja

Ohjaavatko Rikollisoligarkit Eu:ta ja Usa:ta?

Eu:ssa valta ei kuulu kansoille vaan eu:n keskushallinnolle.

EU RAKENNETAAN USA:N OSAVALTIOIDEN MALLIIN,
koska tämä on kaikista helpoin Suuryritysten hallitsevaksi.

suuryritykset ohjaavat eu:ta ja usa:ta, mutta ketkä ovat suuryritysten takana?

MONIKANSALLISIA YHTIÖITÄ OMISTAVAT YKSITYISET PANKIT
joiden takana ovat maailman rikkaimmat suvut (kertoo Teemu Vehkala )

Keskuspankeilla on oikeus luoda rahaa tyhjästä,
niillä rahoilla voi ostaa suuryrityksiä, korruptoida poliitikkoja ja ostaa poliitikkojen korruption kautta valtaa. .

Periaate antaa mahdollisuus päästä valtaan ensin yhdessä maassa
ja ajan myötä laajemmin, vaikka koko maailman haltijaksi.

Näin syntyy uusi käsite: maailmanhallitus,
jossa poliitikot ovat yksityisten pankkiirien sätkynukkeja.

EU KUULUU KESKUSPANKEILLE, KESKUSPANKIT OHJAAVAT EU:TA,
kertoo video …
 Anti-Democratic EU: People Are Not Allowed To Decide Their Fate

Maailmanhallitus muodostuu 13 henkilöistä (kertoo Anastasia Novyh kirja)
Ongelma on siinä että
MAAILMA ON LIIAN SUURI 13 HENKILÖLLE HALLITSEVAKSI
niin sen takia tarvitaan maailman väestön lukumäärän rajua vähentämistä.

Alex Jones Endgame Dokumenttielokuvan mukaan ->
MAAILMANHALLITUKSEN SUUNNITELMIIN KUULUU TUHOTA 80%
maailman väestöstä = nwo = uusi maailmanjärjestys. ( itse asiassa tämä on fasismia)

maailmanhallituksen tavoitteenaan olisi
SAADA MURHATTUA 90 %  MAAILMAN VÄESTÖSTÄ VUOTEEN 2050 MENNESSÄ,
kerrotaan sivulla nwohavaintojapromo.blogspot. fi

Pienlukuinen maailmanhallitus, siis pyrkii -> 1) ihmismäärän suurtuhoon
2) Ja samalla suuryritysten omistajana -> bisnekseen tekoon, tekemään enemmän ja enemmän voittoa.

Edellä mainittujen yhteissummasta voi syntyä
Luut -> Omaisuudeksi, kullaksi periaate

periaatetta nähdään toteutuvan esim. juutalaisten eliminoinnin kohdalla. esimerkiksi natsi-saksassa.

JUUTALAISILTA VIETY OMAISUUS heidän ELIMINOINNIN KESKITYSLIEREISSÄ
yhteydessä on siirtynyt pankkeille

Maailmanhallitus on rahoittanut Hitlerin ja Natseja valtaan Natsi-saksassa ( kertoo Anastasia Novyh kirja )

Ei ole salaisuus, että amerikkalaiset lainanantajat ovat rahoittaneet Hitlerin ja Usa:n pankkiiridynastian edustaja mm. keskuspankin joka itse on juutalainen omalta osaltaan tunnustaa tekevänsä niin.
 Siis ensin Hitler oli rahoitettu ja nostettu valtaan ja sen jälkeen

HITLER RYHTYI ELIMINOIMAAN IHMISIÄ,
OMAISUUKSIENSA SIIRTYMISEN VUOKSI PANKKIIREILLE

Fasismi pyrkii saada kaiken vallan ja omaisuuden ainoastaan omiin käsiin ja

eliminoida kaiket uhat, vaarat ja kilpailijat ja ajan myötä myös omia,
myös maailmanhallituksen jäseniä ja niiden perheitään

Juutalaisia on eliminoitu keskitysleireissä sekä kilpailijoiden eliminoimiseksi.  
että asemansa, rahojensa takia, esim:

Ari Ojapelto kertoo kirjassaan, että Hitleriä ärsytti erityisesti se, että
JUUTALAISET OLIVAT KOKO SAKSALAISEN PANKKIMAAILMAN, TALOUSELÄMÄN JOHDOSSA,
kuten myös kulttuurielämän. Hitleriä alkoi kiukuttaa, kun ”puhdasrotuinen arjalainen” joutui Saksassa yhä useammin silittämään rikkaiden juutalaisten paidat)

Hyvissä ajoin ennen juutalaisten keskitysleireissä eliminointia,
vielä 1930-luvulla kysymyksessä juutalaisten mahdollisesta evakuoinnista, Weizman maailmanlaajuisen sionistisen järjestön puheenjohtaja, siis juutalainen
kielsi, hän kylmästi vastasi: ”Ei, he ovat vanhan maailman taloudellinen ja moraalinen pöly, he lähtevät pois”.
Suunnitelmien mukaan juutalaisia on kuullut lähettää meluttomasti keskitysleireihin, jossa on kuolemaa,
 jäljelle piti jäädä vain oksan (9)

Juutalaiset ovat sukulaisia keskenään.

TÄMÄHÄN ON HYVÄVELI-JÄRJESTELMÄ
-> jossa Veljiä tuomitaan Kuolemaan jossain vaiheessa.

Maailmanhallitus ei rupea antamaan poliitikoille ja rikkaille korruptiorahoja pidettäväksi
politiikoille niin kuin myös rikkaille, -”hyville veljille” käy samalla tavalla kuin juutalaisille,
joita on eliminoitu rahojensa, valtojensa ja omaisuuksiensa takia

Usa:n presidenttikilpaan osallistunut Pat Robertson kertoo että Uuteen maailmanjärjestykseen kuuluu OMISTUSLUOKAN ELIMINOIMINEN

Eliminointi tarkoittaa myös kuolema.

Lahjakkaita ihmisiä voi käyttää hyväksi, järjestää työpaikkoja yhteiskunnan rakenteessa ja eduskunnassa.

Mutta kun valta on kaapattu, kuka tarvitsee enää riskejä: ihmisiä joilla on valtaa, rahaa ja yhteyksiä?
kuka enää tarvitsee kilpailijoita? johto- ja valta-asemissa,

rahassa on kilpailua, riskejä.

MAANSA MYYNEET POLIITIKOT JA RIKKAAT
kuvittelevat olevansa jollain tavalla tärkeitä maailmanhallitukselle; yhtä paljon

Kuin juutalaiset= veljet ennen keskitysleireissä eliminointia.

KUN HITLER NOUSI VALTAAN,
hän tuhosi valta-asemassa olevia henkilöitä

HÄN TUHOSI MINISTEREITÄ, ihmisiä, joilla on valtaa, rahaa ja yhteyksiä    
(saksan dokumenttielokuva (8)

Ne maat, jotka ovat antautuneet maailmanhallitukselle valtaan,

tulevat tuhotuksi, kuten myös niiden nykyiset hallitukset, poliitikot.

Hitlerin aikana - korruptio tuotti, juutalaisten omaisuus on siirtynyt pankkiireille.

Juutalaisten eliminoinnin kautta on tapahtunut myös
 Tyhjästä luomien rahojen vaihto materiaksi = kullaksi, omaisuudeksi.

Maailmanhallituksen toimintamalliin kuuluu:

ENSIN MAAILMANHALLITUS LUO VERKKONSA JA SITTEN TUHOAA SEN TOISEN
LUOMAN VERKKONSA KAUTTA

Maailmanhallitus on laatinut uskontoja mm. Islam 

lähde Anastasia Novyh. 

Juutalaisten hävitystä tapahtuu myös toisen maailman sodan jälkeenkin:

Dokumenttielokuva Endgame kertoo:

vuodesta 1951 - 1961
USAN ARMEIJA MAKSOI ISRAELIN TERVEYSMINISTERIÖILLE
3 miljoona liiraa ( rahaahan tulee pankeista lk)

SÄTEILYKOKEIDEN SUORITTAMISESTA SEFARDI JUUTALAISLAPSILLA,
jotka ovat immigroineet Israeliin.

Valtion pyörittämisissä julkisissa kouluissa lapsille kerrottiin, että he tulevat saamaan lääkärin tarkistusta ja heistä otettaisi röntgenkuva, joista osa on

KUOLLUT JO LYHYEN AJAN SISÄLLÄ TAI VAMMAUTUNUT.
Lisäksi
USA:SSA YLI 110 000 TUMMEMPI IHOISILLE JUUTALAISILLE
on annettu 35 tuhatkertainen röntgensäteily päänalueelle toistuvasti

monet lapset kuolivat kuukausien sisällä

Juutalaisten omaisuus keskitysleireissä eliminoinnin kautta on siirtynyt pankeille, ja näin on toteutunut Luut -> Kullaksi, omaisuudeksi periaate

Sama periaate toteutuu muidenkin kohdalla, esim. Bunkkereiden kautta, toteutuu rokotteiden
sivuvaikutusten ja sotien kautta.

Maanalaiset kaupungit, bunkkerit  on suunniteltu  sotien, varsinkin ydinsodan varalle.

Bunkereista kertoo elokuva (6)
BUNKKERI ON TEHTY PÄÄOSIN LOPPUAIKOJEN TAPAHTUMIA VARTEN

koko maailmassa 439 Bunkereita, jossa voi säilyttää ihmisiä 10 vuotta, niihin on tarkoitus

SIIRTÄÄ RIKKAAT, VAIKUTUSVALTAISET HENKILÖT, POLIITIKOT,
varsinkin sodan takia.

Video kertoo suoraan että lähi-idän
RIKKAITA ODOTETAAN BUNKKEREIHIN MURHATTAVAKSI

Video kertoo että esim. Leon Trotsky oli säilytyksessä Bunkerissa Sveitsin alla.

TROTSKY ON PIDETTY HENGESSÄ, NIIN KAUAN KUIN OLI MAHDOLLISUUS ETTÄ HÄNET OLISI VOITU TARVITA.

MUTTA HÄNET TAPETTU, kuin ei ollut enää tarvetta.

Tämä on siis näiden
BUNKKEREIDEN JUTTU -> ELIMINOIDA TARPEETTOMIKSI KÄYVIÄ

Poliitikoille ja Rikkaille ja Osalle omille hallituksen jäsenistä ja niiden perheille ei ole tarvetta
kun suurin osa maailmanväestöstä on tuhottu ja

lisäksi kun uusi Polittinen järjestelmä tulee ohjamaan maita.

Bunkkerit ovat erinomaisia Omaisuuksien säilyttämispaikka

Kun ymmärtää mikä on fasismi, ymmärtää että tarkoitus
on saada bunkkereihin omaisuuksien kanssa rikkaat, poliitikot ja vaikutusvaltaiset henkilöt, niin että he

EIVÄT NOUSE SIELTÄ ELÄVÄNÄ, NIILLE KÄY, NIIN KUIN JUUTALAISILLE VELJILLEEN
keskitysleireissä

(osassa bunkkereissa säilytetään säteilyaineita ) 

Niin poliitikot, rikkaat ja vaikutusvaltaiset henkilöt
eivät saa ilmaa siellä, kun esim. ilman tulo lakkautetaan
 tai käyttämällä myrkyllisiä kaasuja ( keskitysleirien mallin mukaisesti)  tai ydinsäteilyä.

Bunkerit ovat valmiiksi suunniteltuja Keskitysleirien malliin, voidakseen murhata niissä rikkaita. 

nwohavaintojapromo.blogspot. fi sivustolla kerrotaan maailmanhallituksesta että se

”HALUAA VAIN YDINSODAN, MIKÄÄN MUU EI KELPAA SILLE”

olemme ydinsodan partaalla Nato pyrkii ydinsotiin
ja Naton komentaja kertoo että tuleva

SOTA VENÄJÄN JA KIINAN KANSSA TULEE OLEMAAN YDINSOTA

YDINSOTA ALOITETAAN EU-MAIDEN KAUTTA  (1)

Usa:n valtion Työntekijä vahvistaa videolla että

lisäksi on riidelty  Pohjois-Korean kanssa.

Raamattu kertoo loppu ajasta:

17 Johanneksen ilmestys, raamatusta:

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta mitä teille on tulossa”
Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut
ja niiden ruoste on oleva todistus teitä vastaan
ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli…
”Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä”  - mutta mitä varten?

on selvä kun maailma tuhoutuu sodissa myös sen johtajat, poliitikot ja rikkaat ja omia maailman hallituksen jäseniä käyvät tarpeettomiksi.

Maanalaisia kaupunkeja, bunkkereita on ympäri maailmaa.

Samasta syystä myös Sveitsi on vaarassa, koska siellä asuu rikkaita ihmisiä
SVEITSIN ALLA MAANALAISIA BUNKKEREITA ON MYÖS VALMIINA.  

bunkkereita on ympäri maailmaa, mm. usa:ssa, venäjällä, bunkkereita on myös kiinassa jne.

Kuolleiden omaisuus jää bunkkereihin.

..............................................................................................................

Eurasian Unioni on uusliberalistinen, eli Korporaatioiden ohjamana.

Nato ja Eu ovat perustettu Sotia varten

ja Eurasia on laadittu samalla konseptilla kuin Eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

9.2.1965 Usa:n Pankkiiridynastian, ml. keskuspankin edustaja

”Kysymyksessä ei ole enää se, onko Väkiluvun tasapainottaminen tarpeellista,
vaan kuinka ja koska siihen ryhdytään

VÄKILUVUN ONGELMA ON LAAJENTUNUT

niin, että
VAIN HALLITUS VOI KÄYDÄ SIIHEN KÄSIKSI VAADITTAVASSA MITTAKAAVASSA.”

tämä on siis sanottu v. 1965 toisen maailman sodan jälkeen,

- liian vähän uhreja vai?

MITÄÄN YLIKANSOITUSTA MAAPALLOLLA TODELLISUUDESSA EI OLE

 Suomessakin on monia alueita ihan tyhjillään.
On olemassa suuri määrä kirjoja, jotka osoittavat

LIIKAKANSOITUKSEN MYYTIKSI

Esim. maapallolla eli v. 1994 noin viisi ja puoli miljardia ihmistä. tuo

IHMISMÄÄRÄ KÄYTTÄÄ NOIN 16% MAAILMAN MAAPINTA-ALASTA

Pekka Lahtinen kertoo kirjassaan: Usa:n oman armeijan sotilaita on saatu kuoleman sairaiksi.
Persianlahdesta sodan yhteydessä, amerikkalaiset sotilaat ovat sairastuneet tuntemattomaan sairauteen
johon on kuollut yli 10 000 sotilasta,

kuitenkin sairastuneisiin kuuluu myös henkilöitä, joita ei lähettykään irakiin

ja myös heillekin on syntynyt epämuodostuneita lapsia. tietoja Persianlahden oireyhtymästä ja sen aiheuttamisen epäilystä
LIITTYVÄN ROKOTTEISIIN voi lukea kirjoista (4)

Persianlahden oireyhtymään sairastuneita usa:ssa jo v. 1995 on ollut jo 100 000 - 200.000, sairaus on nin voimakkaasti levittäytynyt, mutta

LÄÄKÄREILLE USA:SSA ON ANNETTU KIELTO HOITAA SAIRASTUNEITA
ja lisäksi tehokas hoito estettiin. sairaita rintamamiehiä hoitaneita
LÄÄKÄREITÄ ON EROTETTU VIROISTAAN,

”KOSKA KYSYMYKSESSÄ ON VÄKILUVUN KONTROLLI, kertoo Pekka Lahtinen)

Sodat ovat kannattavia pankkiireille. Luut ->  kullaksi, omaisuudeksi, periaate voi totuttua myös

SOTIEN JA ROKOTTEIDEN
sivuvaikutusten kautta, kun vammautuneella ei ole mahdollisuutta suoristautua terveiden tavoin työstä
EI OLE RAHAA HOITAA ITSENSÄ YKSITYISTEN TERVEYDENHUOLLON KALLEUDEN
takia, niin niiden viimeistään
ULOSOTTOJEN KAUTTA NIIDEN OMAISUUS SIIRTYY PANKEILLE

on muutenkin vaikea elää kallistuvassa maailmassa, mutta miten on kroonisesti sairaille tai vammautuneille – jos terveillekin  rahaa ei riittää?

Ei kannata unohda vielä ihmisiä vaurioittavien ja
TAPPAVIEN VIRUSTEN KEHITTÄMINEN
Zika, Borrelia  jne.
LABORATORIOISSA USA:SSA

Borreliasta - katso

MAAILMAN TULEE OLLA VALMIS GLOBAALIIN PIENIPÄISYYTEEN 

zikavirukseen on sairastunut jo 1,5 miljoonaa ihmistä <- lähde yle http://yle.fi/uutiset/9171046  

 Zika virus on pankkiiridynastian rahoittama  

Seuravaksi katso mitä on tapahtunut usa:ssa yksityisomisteisessa lääketeollisuudessa:

ONKO KYSEESSÄ SADISMIA lääketeollisuuden kautta MISSÄ ON OIKEUSVALTIO? ->

Lapset lääketeollisuuden koekaniinina

98 prosenttia lääkkeistä, jotka tutkitaan lapsilla, eivät ole saaneet turvallisuustarkastusta.
Kuolemia on raportoitu 11 % lääkkeiden tutkimuksissa.

56 % lääkkeiden tutkimuksista, jossa osallistuvat vastasyntyneet sisältävät kuolemia”. (Natural news)
 
Natural news kertoo lisää research experiments sivuilla, että ->

lapsilla ja jopa vastasyntyneillä on tehty lääketieteellisiä tutkimuksia, joissa
LAPSIA ON INJEKTOITU SÄTEILYAINEILLA, SUKUPUOLITAUDEILLA
kuten esim. syfilis tai tippuri, tai muilla infektioilla, kuten esim.
HEPATIITILLA TAI HERPEKSELLÄ
lääketieteellisen tutkimuksen nimessä ja muuta.

v. 1962 oli suoritettu antibioottitutkimus aknea vastaan, Lasten talossa.
TUTKIMUS JATKETTU, siitäkin huolimatta VAIKKA PUOLET NUORISTA ON SAANUT VAKAVIA MAKSAVAURIOITA
tästä kokeilu-antibioottista.
(keskitysleireissäkin on tehty lääketutkimuksia ihmisillä. missä on lasten ihmisoikeudet ja mahdollisuus kieltäytyä? lk)

v. 1967 Tutkijat ovat halvaantuneet 64 vankeja Kaliforniassa succinylcholinilla. Kun 5 vankeja ovat kieltäytyneet osallistumisesta tässä eksperimentissä, vankien erikoishoidon hallitus antaa luvan tutkijoille injektoida lääkettä heihin vastoin heidän tahtojaan.

v. 1946 Rochesterin yliopisto tutkijat ovat INJEKTOINEET 4 MIESTÄ JA 2 NAISTA, TUTKIMUSSUBJEKTIA RADIOAKTIIVISELLA URAANILLA. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon uraania he voivat kestää ennen kuin heidän munuaiset vaurioituvat.

Harper sairaalan Detroidissa tutkijat

OVAT TEHNEET TUTKIMUS RADIOAKTIIVISILLA IODINILLA 65:LLA VASTASYNTYNEILLÄ.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkä eron reaktiossa radioaktiivinen iodin saa ennen aikoja ja ajallaan syntyneissä vauvoilla.)

Romahtaneiden terveyden ja työkyvyttömyyden kautta on helppo saada
IHMISIÄ ULOSOTTOON
näin saa ihmisten henget muuttua kullaksi, omaisuudeksi,

myös gmo.n ja hormonilihan vaikutuksista varsinkin sikiöihin,

niin vanhempien omaisuus siirtyy vammautuneiden lasten kautta ulosottoon
kun lapset eivät kykenee elättämään itsensä

SAIRAUKSIA, VAMMAUTUMISIA -> ULOSOTOIKSI

PANKKIIRIT HYÖTYVÄT ULOSOTOISTA JA TALOUSKRIISEISTÄ
Talouskriisien aikana tapahtuu tyhjästä luomien rahojen muuttaminen materiaksi

90-luvun Lama suomessa käynnistyi Pankkien kautta ja laman aikana monet pankkijohtajat
tekivät rutkasti rahaa kiinteistöillä ja asunnoilla,
PIENYRITTÄJIEN KONKURSSEILLA JA KAHDEN ASUNNON LOUKKUUN JÄÄNEIDEN
siis pankin asiakkaiden kustannuksella.

Ja yhden sijoitusyksiön asemesta he saivat sijoittamallaan rahoillaan lähes 40 yksiötä ihan laillisesti) kertoo Ari Ojapelto.

SODISTA, ROKOTTEISTA, GMO:STA, LÄÄKKEISTÄ,
niiden sivuvaikutuksista saa alentunutta työkykyä ->
VAURIOITA -> ULOSOTTOJA

Koska lisäksi kun ihmisillä
EI OLE RAHAA HOITAA ITSENSÄ
yksityisen terveydenhuollon kalleuden vuoksi, niiden omaisuus menee ulosottoon
myös kun tulee sikiövaurioita, esim. gmo:sta, tai lapsille rokotteista, niin sairaiden lasten
VANHEMPIEN OMAISUUS SIIRTYY PANKKIIREILLE
ulosottojen kautta, ainakin lasten aikuistuttua,

KOSKA VAMMAISET EIVÄT KYKENE ELÄTTÄMÄÄN ITSENSÄ
he eivät pysty käymään töissä niin kuin terveet tai työntulonsa ei riitä kattamaan menojaan

Ketkä hallitsevat lääketeollisuutta?

AMERIKKALAINEN PANKKIIRIDYNASTIA
hallitsee viimekädessä
LÄÄKETEOLLISUUTTA ja kontrolloi tutkimustyötä
kertoo Pekka Lahtinen). Kansainväliset pankkiirit hyötyvät meidän ulosotoista.

Pekka Lahtinen v. 99 kertoo lisäksi että amerikkalainen

PANKKIIRIDYNASTIA omistaa suurin OSA MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN osakkeista

MYÖS HINTOJEN KOROTUKSETKIN
kokonaisuudessa, ei pelkästä terveydenhuollosta, vaan muistakin yksityisistä yrityksistä

JOHTAVAT IHMISIÄ ULOSOTTOIHIN ja VARSINKIN EU:N JA USA:N VAPAAKAUPPA,

joka johtaa valtion yritysten yksityistämiseen ja seuraava aste on hintojen nousu.
Myös kun Valtio menee konkurssiin tästä hyötyvät yksityiset pankkiirit

 tuleeko valtion ulosoton seuraamuksena,
ARMEIJA TULEE OTTAMAAN KANSALAISTEN OMAISUUKSIA? katso (1)
Kansan köyhdyttäminen
RAHOJEN JA OMAISUUDEN VIEMINEN KANSALTA
-> on kilpailijoiden eliminointikeino, vallankaappaajan vallassa pysymisen keino

jotta lisäksi kukaan kansasta ei voi nousta maan johtoon, jopa maailman pankki on myöntänyt että
KÖYHILLÄ EI OLE VALTAA

Herää kysymys: ohjaavatko
RIKOLLISOLIGARKIT EU:TA JA USA:TA?

Dokumenttielokuva EndGame  kertoo että  

Rokotteisiin on lisätty Syöpävirusta, elohopeata ja että

Pentagon on säteilyt Radioaktiivisilla aineilla

4 000 TERVETTÄ LAITOKSISSA OLEVA LASTA USA:SSA
josta merkittävä osa on kuollut

Monet lapset kuolivat jo kuukausien sisällä.Usa ja Englanti testaavat parhaillaan

ERITTÄIN MYRKYLLISIÄ KOKEELLISIA LÄÄKKEITÄ KYMMENIIN TUHANSIIN TERVEISIIN KASVATUSLAPSIIN,
joista
MONET SAAVAT KUOLLA KOKEIDEN TULOKSENA)

HIV:n taudin arvellaan käynnistäneen ja levittäytyneen rokotteiden kautta ja lisäksi Polio. Lisätietoa Pekka Lahtisen kirjoista

Ei ole kovin kauan aikaa siitä kun
AIDS-VIRUSTA ON LISÄTTY LÄÄKKEISIIN USA:SSA.
Lääketeollisuutta ei ole syytetty asiasta, vaikka
kohun jälkeen tuli myyntikielto usa:ssa, mutta niitä
LÄÄKKEITÄ SITTEN EU-MAIHIN ON MYYTY (10)

vapaa kauppa ei ole vapaa ihmisille, vaan yrityksille.

Ja nyt usa:n vapaakauppa ilman kansan äänestystä on tulossa suomeen

Mitä kaikkea muuta usa:n vapaakauppa tuo suomeen
rokotteiden ja gmo:n vaurioittavia sivuvaikutuksia, hormoni lihaa

Herää kysymys mitä niiden vaikutus on ihmisalkioihin, sikiöihin

TULEEKO SEURAAVA SUOMEN SUKUPOLVESTA VAMMAINEN SUKUPOLVI?

Samat piirit ohjaavat eu:ta ja usa.ta. Usa on luonnut Eu:n (1)

 joten samat asiat, mitkä on suunniteltu tapahtuvan usa:sa tulee toteutumaan eu:ssa.

USA:LLA ON PAREMPI PERUSTUSLAKI VASTUSTAMAAN ASIOITA,
kuin
EU:N ORJUUDEN PERUSTUSLAKI.  

EU:n perustuslaki, niin kuin Eu:n jäsenyys ovat laittomia suomessa,
ne kuuluu mitätöidä! -

Magneetimedian sivulta voi lukea AIVOJA VAURIOITTAVASTA ROKOTTEESTA
aiheesta on myös seuraava video usa:sta (10.5)

Viranomaiset ovat väittäneet HPV:n rokotteen turvalliseksi, mutta avuttomat
ÄIDIT, JOIDEN TYTTÄRET OVAT KUOLLEET

Hpv rokotuksen jälkeen, ovat tehneet yhdessä websivut, jonka nimi on totuus Gardasilista Sivulla lukee:

”Se minkä viranomaiset eivät kerro Sinulle on se, että
TUHANNET TYTÖT OVAT SAANEET VAKAVIA VAURIOITA
osa invalidisoinnut tästä rokotteesta ja osa on KUOLLUT”.

“Gardasil/ hpv-rokote on ladattu toksisilla kemikaaleilla, jotka ovat vaurioituneet ja tappaneet tuhansia tyttöjä”

Miksi rokotteissa pitää olla vaurioita aiheuttavia kemikaaleja?

Sivuvaikutuksia mukaan lukien kroonisia sairauksia: halvauksia, aivohalvauksia,
epileptisiä kohtauksia, ja raskaana olevien naisten keskuudessa, jotka ovat saaneet rokotteen, sikiöpoikkeavuuksia (on tärkeä huomioida seuraavan sukupolven näkökulmasta)

”Fda:n Hpv:n rokotteen Haittavaikutustapahtumien raportti on kuin: Kauhujen katalogi

Magneettimedia kertoo, että Hpv:n rokotteen saaneet japanilaiset

TEINIT OLIVAT AIVO- JA SELKÄYDINVAURIOIDEN VUOKSI PYÖRÄTUOLEISSA

ONKO ULKOMAALAISTEN PIIRIEN VALTA NYT SUOMESSA?

Hpv-rokotustutkimuksesta Suomessa. Stm nettisivuilla v. 2013 kerrotaan että

HPV-ROKOTE ON OTETTU MUKAAN SUOMEN KANSALLISEEN ROKOTUSOHJELMAAN

HPV-rokotukset aloitettiin marraskuussa 2013 ja tarjotaan kouluissa kaikille 11-12-vuotiaille tytöille. Rokottaminen pyritään aloittamaan 9-luokkalaisten ikäryhmästä,
jotta he ehtivät saada koko rokotussarjan ennen peruskoulun päättymistä.

Tiedote jo vuodelta 2008 Rokotusinfo ry: ”Suomessa meneillään olevan
HPV-ROKOTETUTKIMUKSEN YKSI TAVOITE ON SELVITTÄÄ
rokotteen soveltuvuutta pojille ja
ILMENEVIEN HAITTOJEN MÄÄRÄÄ JA LAATUA.”

-eikö muuta rokotteiden tavoitteena voi olla?

Juttelin kerran
SUOMESSA PÄIVÄKODISSA TYÖSKENTELEVÄN LASTENHOITOAJAN KANSSA, hän ihmetteli miksi
sikainfluenssan rokotteen sivuvaikutuksista on puhuttu aika lailla, mutta muiden rokotteiden sivuvaikutuksista ei? Ja lisäsi että on ollut
SAIRASTUMISTA POLIOON, KEHITYSVAMMOJA JA MUITA SAIRAUKSIA, MUTTA NIISTÄ LEHDISTÖ EI KIRJOITA.

Pekka Lahtinen tuo esille että amerikkalainen
PANKKIIRIDYNASTIA
hallitsee viimekädessä lääketeollisuutta,
KONTROLLOI TUTKIMUSTYÖTÄ
ja maailman valtamedian

Toinen dokumenttielokuva kertoo että USA:ssa perheen ensimmäinen

TERVE LAPSI ON VAMMAUTUNUT ROKOTTEEN
jälkeen, ja seuraava terve lapsi on vastoin äidin tahtoa
PAKKOROKOTETTU VÄKISIN ÄIDIN SYYLISSÄ
ja seuraamuksena perheen
TOINENKIN TERVE LAPSI ON VAMMAUTUNUT

Jossakin osavaltiossa Usa:ssa nyt on jo pakkorokottamislaki.

mikä on ihmisoikeuksien tilanne nyky usa:ssa? – pakkovammautumisia? arvellaan että

EU:N ja USA:N VAPAAKAUPPA TUO USA:N VAURIOITTAVIA ROKOTTEITA suomeen ja PAKKOROKOTUSLAKI

Jos pakkorokotuslaki ei vielä tullut, niin se on ovella, seuraavan mukaan

LAPSIA ROKOTETAAN SUOMESSA KOULUISSA

KERTOMATTA VANHEMMILLE, sillä  ->

Suomen terveysjärjestön Internet-sivuilla tiedotetaan, että hpv-rokotteilla on vakavia haittoja!

Ja että lapsille ja nuorille ei tule tarjota papilloomavirus- eli HPV-rokotteita (Gardasil, Cervarix)
ILMAN ETTÄ HEITÄ JA HEIDÄN HUOLTAJIAAN INFORMOIDAAN

maailmalla uutisoiduista tapauksista, joissa rokotetuille on kehittynyt kroonisia sairauksia ja joista
OSA ON KUOLLUT ROKOTUKSEN SAATUAAN….

Suurpääoma fasismia? Maita ja ihmisten Omaisuuksia on  helppo saada ulosottoon varsinkin sotien kautta

SODISSA VAURIOITUNEIDEN OMAISUUS SIIRTYY PANKKIIREILLE

viime kädessä. yhtenä vaihtoehtona kun sodissa vammautuneilla ei ole rahaa hoitaa itsensä yksityisen terveydenhuollon kautta, liian kallista.

Toisen maailman sodan jälkeen Usa on sekaantunut sotilaallisesti toisen maan sisäisiin asioihin yli 60 kertaa
Ja Vuodesta 1776 Usa on ollut sodissa 222 kertaa

Mutta mikä ero on eu:hun ?

SAMAT PIIRIT OHJAAVAT EU:TA JA USA:TA

----------------------------------------------------------------------------------------
KANSAINVÄLISET PANKKIIRIT, JOTKA OHJAAVAT EU:TA JA USA:TA

niiden hallitusten takaisena, taustavoimana

aamusta iltaan istuvat ja
MIETTIVÄT MITEN SAA MAAILMAN VÄESTÖN MÄÄRÄN TUHOTTUA

jotta niiden olisi helpompi ohjaa maailmaa pienellä piirillä

ELÄMÄNTILANNE ON MUODOSTANUT osassa heistä murhaaja-manijakit MURHAAJAT FANAATIKOT

tässä kirjoituksessa esitän myös mielipiteeni, tarkoituksena ei ole loukata ketään, vaan auttaa mailman kehitykstä, olen erittäin huolissani nykykehityksestä.

Korporaatioiden ohjaama maailma, kehittyy ydinsodan kohti.

Mistä pyrkimys maailman väestön suurtuhoon juureltaan  johtuu?

Harvavaltaisella pienellä piirillä, jota ei valita demokraattisesti,

on taipumusta ihmispelkoisiin ja

JATKUVIEN PELKOJEN ALAISINA HEILLE VOI KEHITTYÄ MYÖS MIELENTERVEYSONGELMIA

KOVIEN IHMISPELKOJEN JOHDOSTA MAAILMANHALLITUS VOI PYRKIÄ MAAILMAN

JA IHMISTEN SUURTUHOON.

Superrikkailla on taipumusta ajan myötä joutua myös fasistisiin oiretiloihin.
fasismi johtaa mm. laajaan n. 98% kansanmurhaan.

Miten kapitalisti muuttuu fasistiksi, ja mihin kaikkiin fasismi johtaa ->

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194638-olemme-menossa-maailma...

Siis niin kauan, kuin maailma ohjaa demokraattisesti valitsematon superrikas pienryhmähallitus
ja keskuspankit, pankit ja suuryritykset ovat yksityisten omistuksessa,
tapahtuu vallankaappausta, valtionkassan kaappausta ja valtion kaappausta.

ensin oman valtion, sitten pyrkimys kaapata kaikki muutkin valtiot   

ja maailman ihmisten suurtuho tulee jatkumaan

MITÄ ENEMMÄN RAHA, VALTA HEILLÄ ON

sitä röyhkeämmäksi he muuttuvat

MAAILMANVÄESTÖN SUURTUHON PYRKIMYKSISSÄ

ja jopa tarpeessa. Sen takia on tärkeä pitää suuryritykset valtion omistuksessa,

koska tämä toimii jarruna niiden pyrkimyksille ja jopa tarpeelle maailman tuhoon.

Se mitä me voidaan syyttää on ne periaatteet, jotka johtavat tähän, koska ihmisten vaihdettua tilanne jossain vaiheessa tulee jatkumaan samana 

- perusperiaatteet täytyy muuttaa!

suuryitykset, pankit, keskuspankit pitää olla valtion omistuksessa, poliitikkojen korruptio pitää olla kielletty


ylläkerrotuista on opittu, mihin korruptio johtaa.  

 JA RAJAT PITÄÄ SAADA KIINNI

VOIDAKSEEN KANSAN HALLITA EDES PIENEN OSAN
tästä maailmasta, edes oman valtion
voidakseen saada järjestystä edes pienellä alueella, edes omassa maassa

ja sen jälkeen kun muistakin tulee itsenäisiä valtioita, voidaan kilpailla keskenään, minkä maan asiat olisi parempia,
MIKÄ MAA MENESTYY PAREMMIN TALOUDELLISESTI, teknisesti. maataloudellisesti.

Eu-jäsenyys ja Naton sopimukset ovat laittomat suomessa, ne pitää saada mitätöidyksi ->

 jospa aloitetaan itsenäistymistä nyt ja heti

JA PALAUTETAAN SAMALLA ITSENÄISYYDEN AJAN

menestyvä suomen talous ja turvallisuus

suomen oikeusvaltio,
ja perustetaan vihdoin suomeen
eduskunnasta riippumaton ihmisoikeuksien tuomioistuin.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lähteet:

(1) EU:N JA USA:N KAUTTA SOTIIN

(3) Suomi huijattiin eu:hun, miksi, mikä on eu? tietoja myös eu:n sotilaalisesta perustuslaista

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218561-suomi-huijattiin-euhun...

 (3.1) Suomi huijattiin Eu:hun. EU:n perustuslaki, niin kuin

Eu:n jäsenyys ovat laittomia suomessa, ne kuuluu mitätöidä! -> katso

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217460-suomi-huijattiin-euhun

(4) Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen” v. 2010  ja  ”Verkko kiristyy” v.1999
(5) Anastasia Novyh: Tulevaisuuden ennustuksia, totuus menneisyydestä ja nykypäivästä venäjäksi v. 2009

(6) I Was in the Illuminati I’m Going to Tell You Everything

(7) Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” Espoo 2006

(8) saksan dokumentti elokuva   Вечный жид - фильм третьего рейха (1940)

(9) Израиль. Сионизм. Мировой еврейский заговор
 (9.1)
Hallituksen lakiluonnos:
SUOMALAISSOTILAAT AIOTAAN VELVOITTAA TAISTELEMAAN ULKOMAILLA

(10) Rokotuksista, lääkkeistä videot

10.1 Alex Jones Dokumenttielokuva EndGame

10.2 video Väestön vähentäminen, suurtuho =  agenda 21 nwo

10.3 video “illuminati plans 2015” to kill billion people

10.4 video väestön vähentäminen, rokotteet, the heart of nwo - vaccines

10.5 Aivoja vaurioittavasta rokotteesta   video usa:sta

http://www.naturalnews.com/023891_drug_trials_safety_drugs.html ->

98 prosenttia lääkkeistä, jotka tutkitaan lapsilla, eivät ole saaneet turvallisuus tarkastusta.

Kuolemia on raportoitu 11 % lääkkeiden tutkimuksissa.
56 % lääkkeiden tutkimuksista, jossa osallistuvat vastasyntyneitä sisältävät kuolemia”.

Suurlääketeollisuus  ja tutkimukset

valtion omistukseen! ja itsenäinen päätösvalta takaisin suomeen.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat