LanaKortie Politiikan sivuja

VENÄJÄSTÄ, EU:STA JA USA:N VAPAAKAUPASTA

Tässä palautetaan historian katselmukseen

sekä tsaarillisen venäjän että Kommunistisen venäjän suomelle tarjoamiin hyötyihin.

Paasikiven-Kekkosen linjana tunnettu puolueettomuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus oli valtiollisen itsenäisyytemme Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulmakivi.

Geopoliittinen asemamme suuren valtion, Venäjän luoteisena naapurina tuli aina muistaa.

Pahimpana pidettiin tilannetta, jossa suomesta tulisi suurvaltojen taistelukenttä.

Jopa Suurpankkiirin Rothchildin mukaan: Geopolitiikka vaarallisinta sitten toisen maailmansodan.

Eero Taivalsaari kertoo kirjassa Unohdettu viisaus: ”Suomen geopoliittinen asema idän ja lännen kulttuuripiirien puskurialueena on halki vuosisatojen merkinnyt joutumista sotatoimien kohteeksi. Keskiaika leimaa miltei pysyvä sotatila
Suomalaisten ”ryssäpelkoa” on kautta aikojen käytetty polttoaineena monenlaiseen ulko- ja sisäpoliittiseen kähmintään. Ja käytetään yhä - kansankunnan historian vaiheita tuntematta, tai niistä välittämättä.

Suurina kuolonvuosina 1696-97, joihin sisältyvät vielä katovuodet, rutot ja kolerat, menehtyi noin kolmannes maamme puolimiljoonaisesta asujaimistosta. Tuhojen muisto on elänyt sukupolvesta toiseen. Sen sijaan ei suomalaisille ole hahmottanut historiamme vaiheista se tosiasia, että
PARIA POIKKEUSTA LUKUUN OTTAMATTA

RUOTSI OLI VENÄJÄÄ VASTAAN KÄYDYISSÄ SODISSA HYÖKKÄÄJÄ”

Ruotsin maaperälle taistelut eivät ulottuneet, kun taas
SUOMI OLI TAPPOTANNER SUKUPOLVESTA TOISEEN.

Ruotsin vallan alaisena Suomi on ollut kahdeksan vuosisataa perin pohjin riistetty maa.

Pitkät ja raskaat sodat, jatkuvat sotaväenotot, armoton verotus, sekä ylimystön kansaa halveksiva hallintotapa..
Ollessaan Ruotsin maakunta suomalaisten oli JATKUVASTI VUODATETTAVA VERTA sen käymissä pitkissä ja lukuisissa ja sodissa.

Joten jo tultaessa 1700-luvun lopulle alkoi suomalaisen yläluokan keskuudessa esiintyä voimistuvia näkemyksiä, että maamme asema entisen suurvallan Ruotsin alaisuudessa ja suurvallan Venäjän kyljessä kaipaa korjausta.
Ensimmäisen kerran Sprengtporten toi esille ajatuksen jonkin asteen itsenäisestä Suomesta Venäjän suojeluksessa. Näille ajatuksille löytyi kaikupohja Suomen aatelistossa ja upseeriston nuorimmissa jäsenissä.

Keisarinnan hovissa Sprengportenin ajatus Venäjästä riippuvaisen rajavaltion perustamisesta otettiin mielihyvällä vastaan`( Lähde Eero Taivalsaari)

MILLAISTA OLI AUTONOMIAN AIKA:
Autonomian aika merkitsi ensimmäisen kerran Suomelle pitkää, toistasataa vuotta kestänyttä Rauhan aikakautta, Sivistyneisyyden ja Talouden kohottamisen aika.

Kertoo Keijo Korhonen kirjassa Itsenäisyyden lyhyt historia kertoo autonomian ajoista, että:

`Maan väkiluku ylitti Vanhan Suomen palauttamisen jälkeen v. 1812 ensimmäisen kerran miljoonan ja Sata vuotta myöhemmin väkiluku oli jo kolme miljoonaa. 
Venäjän vallan alkuvuosikymmenien yksinvaltainen, virkavaltainen hallinto loi yhtä

KAIKKI POHJAN ENNEN NÄKEMÄTTÖMÄLLE SATA VUOTTA KESTÄNEELLE KEHITYKSELLE SUOMESSA
Perinteellis- agraarinen maa 1870- luvulta lähtien alkoi teollistua.
Ja 1800- ja 1900- lukujen vaihteeseen päästyä Suomi oli jo KEHITTYVÄ PUOLITEOLLISTUNUT MAA.

Mikä vielä tärkeämpää Suomen yhteiskunnallinen ja henkinen ja tilanne muuttui 1800- luvulla vallankumouksellisesti.  Yläluokan hallitsemasta ”byrokraattisesta Suomesta” alkoi kehittyä oman identiteettinsä, itseytensä tunteva kansankunta, jossa uudet nousevat yhteiskuntaluokat, uudet aatteet ja uudet ihanteet vaativat sanasijaa.
Kuten Lönnrot tahollaan, myös Snellmankin halusi opettaa lukijoille käytännön taitoja.

Lehdissä kirjoitettiin maanomistuksesta, maataloudesta, metsänhoidosta, TEOLLISUUDEN KEHITTÄMISESTÄ, elinkeinovapaudesta, kansankoulujen perustamisesta`(nyt niitä ajetaan alas)

Lisäksi kaikkien suomalaisten kouluttaminen otettiin koko maan kattavassa kansankouluverkostossa.  Yhtä tärkeää kuin suomen kielen voittama tasavertainen asema ruotsin kielen rinnalla oli
UUDEN SUOMENKIELISEN SIVISTYNEISTÖN ESIIN MARSSI

1860-luvulta lähtien maalaiskodeista lähteneiden rahvaanlapsien ei tarvinnut enää vaihtaa kieltä päästäkseen mukaan säätykiertoon.
Ensi kertaa Suomen historiassa saattoi lahjakkaasta oman kielensä säilyttävästä nuoresta tulla johtavan KOULUTETUN ELIITIN jäsen-, suomenkielinen pappi, virkamies, OPETTAJA, TUOMARI, LÄÄKÄRI.
Yhä enemmän Suomenkieliset oppikoulut tuottivat aitoa alkuperäistä suomenkielistä sivistyneistöä.

Ainakin yhtä tärkeää kuin yliopistoon johtavien suomenkielisten oppikoulujen perustaminen oli edistykselliseksi tavoitteeksi KANSANSIVISTYKSEN MAHTAVA NOUSU.
Päästyään kipuamaan herrojen säätyyn, kuten heidän vanhempansa ylpeinä ajattelivat, MAALAISYLIOPPILAAT ALOITTIVAT OPINTONSA KEISARILLISESSA ALEKSANTERIN YLIOPISTOSSA HELSINGISSÄ`                                    (Lähde Keijo Korhonen)

Hyvinvointivaltioon liittyen Ari Ojapelto kirjoittaa: ”Kannattaa muistaa että

SUOMEN HYVINVOINTIVALTION etuudet ja oikeudet ovat syntyneet ns.

”Forssan kokouksen” eli vuoden 1903 sosiaalidemokraattien puoluekokouksen pohjalta.

Kaikki nykyisin itsestään selvät hyvinvointivaltion tavoitteet ja kansalaisoikeudet ovat toteutuneet Forssan kokouksen suuntaviivojen mukaisesti.
Olimme tuolloin vielä Venäjän vallan alla emmekä edes itsenäinen valtio”

Lisäksi Suomen markka on saatu Venäjän vallan alaisena olleelle autonomiselle Suomelle v. 1865, 

Snellmanin toiminnan tuloksena.
Nousun alkamisen kehitysmaasta hyvinvointiyhteiskunnaksi Suomelle teki mahdolliseksi sekä autonominen asema Venäjän yhteydessä että 1860-luvulla saatu oma rahaa.

Oma Raha tarkoitti mahdollisuutta Oman Kansantalouden Rakentamiseen.

Eero Taivalsaari, Snellmanista:  Kun Aleksanteri II tuli Suomen suurruhtinaaksi v. 1855, monia uudistuksia luvattiin panna toimeen ja Snellmanin ajatukset kohosivat arvoonsa. 

V. 1863 Keisari vieraili Suomessa juuri ennen valtiopäivien kokoontumista. Snellman tapasi Aleksanteri II:n Parolassa ja esitti allekirjoitettavaksi, hallinnollisen reskriptin, jolla

Suomen kieli 20 vuoden kuluessa korotetaan viralliseksi kieliksi ruotsin rinnalle. 

Mistä kaikesta saamme J.V. Snellmania kiittää? edellä esitetyn saavutuksen lisäksi mainitaan vielä  

kansankoululaitos, oma raha, rautatie sekä kansallinen sotalaitos. 

Niin kuin huomaa Suomi on saanut paljon hyötyä Venäjästä. 

Venäjä on osannut huolehtia suomesta, eikä vain autonomian aikana, vaan myös suomen itsenäisyyden aikana. Paasikivi todisteli monin historiasta ottamiinsa esimerkein, että Neuvostoliiton samoin, kuin keisarillisen VENÄJÄN AINOAT PYSYVÄT INTRESSIT SUOMEN SUUNNALLA OLIVAT TURVALLISUUSPOLIITTISET

Ottamalla nämä Venäjän oikeutetut, legitiimit intressit omassa toiminnassa huomioon, Paasikiven mukaan Suomen oli mahdollista sekä pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella ja TURVATA OMAA ITSENÄISYYTENSÄ
että saada Neuvostoliiton kanssa aikaan naapurisuhteet, jotka kumpikin osapuoli voisi kokea omalta kannaltaan ei ainoastaan siedettäväksi, vaan SUORASTAAN EDULLISIKSI.

Ja juuri niin on käynytkin käytännössä. Siis noudattamalla sekä Paasikiven että Kekkosen juuri esitettyjen periaatteiden mukaista toimintamallia olemme päässeet saavuttamaan kaikkia edellä mainittuja käytännössä.
Suomi on siis säästynyt sodista sekä autonomian aikana että Kekkosen ja Paasikiven linjausten mukaisten itsenäisyyden ja puolueettomuuden aikana.

Myös talvisota olisi voitu väittää, jos suomen hallitus olisi suostunut tulla neuvottelemaan Venäjän kanssa. 
Suomi ei kuitenkaan suostunut Stalinin vaihtokauppaan, miksi? - Kuulin väitteitä, että suomen

HALLITUS OLI KORRUPTOITUNUT saksalaisilla, sen takia ei suostunut, sillä Saksa ei halunnut suomelle itsenäisyyttä, vaan halusi 
SUOMEA OSAKSI NATSI-SAKSAA, lisäksi

SAKSA HALUSI SOTILAITA VENÄJÄN VALLOITTAMISEKSI JA SAIKIN NIITÄ SUOMALAISISTA
Herää kysymys miksi saksa ei olisi halunnut korruptoida suomen hallitusta silloin… Lisätietoa [16]

SOTIEN JÄLKEEN ALKOI TAAS VOIMAKAS KEHITYS

Silloin koko suomen raskas perusteollisuus luotiin sotakorvausten paineessa ja valtion rahoilla.
Maatilojen lukumäärä 1950-luvun tultaessa saavutti huippunsa eli n. 360 000 tilan määrän. 1950-luvun loppuun menneessä ruoan omavaraisuus oli saavutettu ja tästä eteenpäin ongelmana on ollut ylituotanto.
Sen markkinointiin antoi suurta apua Neuvostoliiton kanssa käyty bilateraalinen kauppa, joka oli erittäin hyödyllinen Suomelle: Suomi toi pääasiassa raaka-aineita kuten öljyä ja vei ruokaa ja pitkälle jalostettua teollisuustuotteita.
Tämä voimakkaasti auttoi Suomen nousun sodan hävittäjä valtiosta noin 25 vuodessa maailman 10 rikkaimman maan joukkoon. (Lähde Urho Kittilä  ”Itsenäisyydestä on kysymys”])

EU:N HAITOISTA

JA USA:N

VAPAAKAUPAN HAITOISTA

Mutta Eu:n aikana suomelle kävikin juuri päinvastoin: suomen talous on romahtanut; valtaosa teollisuudesta on myyty ulkomaille, myös maatalous on ajettu alas.
Lisäksi EU:n aikana valtion yrityksiä on myyty yksityisille ja näin ollen niiden tuotto ei kerry yhteiseen pottiin -> elättämään hyvinvointivaltiota, vaan menee yksityisten taskuihin.

Ari Ojapelto kirjoittaa: ” Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt AMERIKKALAISILLE sijoittajille. Näitä uusia omistajia ei kiinnosta vähäkään suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen.
Suomella elää aika pitkälle ukonmaalaisten lainarahoilla, jota se ei kykene nykykehityksellä ilman teollisuutta, maataloutta ja valtion yrityksiä maksamaan pois. Mikä suomen ulosottoko on seuraava?
Mutta itsenäisestä Suomesta sodan jälkeisenä aikana verraten primitiivisestä ja yksipuolisesta taloudesta on kehittynyt moderni, teollistunut ja lisäksi palvelukeinoltaan nopeasti kehittyvä maa. Suomella on ollut myös Euroopan Japanin maine.
Kekkonen oivalsi että Suomen
ITSENÄISYYDEN PERUSTA ON HYVIN HOIDETUISSA SUHTEISSAMME ITÄISEEN NAAPURIIMME.
Ja juuri näin on ollutkin, käytäntö itse on vahvistanut Kekkosen ja Paasikiven linjausten onnistuneisuutta.  Itsenäisyys niinä aikoina on ollut vahva, niin kuin suomen talouskin.

Jopa Stalinin aikana, jota moni pelkäsi, suomi on pystynyt saamaan hyviä etuja ja Paasikivi pitää ystävällisiä suhteita Venäjään.

ITSENÄISYYDEN AIKANA meillä oli suuria palkkoja, paljon työpaikkoja, hyvä terveydenhuolto ja rehellinen media.

Itsenäisyyden aikana suomessa oli rauhallista asua. Itsenäisyyden aikana ei tarvinnut pelätä lapsiemme ja itseämme vaurioittamista gmo:n, hormonilihan ja rokotteiden kautta. Varsinkin

EU:n ja USA:n VAPAAKAUPPA huolestuttaa
gmo:n, hormonilihan ja rokotteiden kohdalla pelätyn pakollisuuden kohdalla, joista meillä ei ole oikeutta edes äänestää ja
samalla LUOMU KIELLETÄÄN [1]

GMO:STA tutkimuksia, kokeita laboratorioeläimillä [2, 4]:

GMO:STA SURKASTETTUJA ELIMIÄ, ALIKEHITTYMÄTTÖMIÄ AIVOJA

maksa. Muutoksia kiveksissä, kohdussa, munasarjoissa myös tulehduksia elimissä.  Kykenemättömyyttä saamaan jälkeläisiä ja jälkeläisten pientä kokoa.
Gmo altistaa syövälle. Gmo:sta Dna:n ja Rna:n mutaatioita. Jopa maito gmo-ruohoa syövien lehmien voi altistaa ihmisiä SYÖVÄLLE.
[3] Gmo:sta nopeita maksan ja munuaisten vaurioita

Institute of Science in Society UK Lontoossa kertoo sekä huolestuttavia tietoja Gmo:sta että 
VAAROJA ON JÄTETTY HUOMIOTTA, petoksia [4]

Maatalouden kuolemaa: MAATALOUS eläimien steriliteettiä [2]
ja kuolemia  -> huolestuttava RUOAN SAANNIN VARMISTAMISEEN.

Lisäksi kansalta ei kysytä mitään vaan pakotetaan hyväksymään kaikkia. Tämä ei ole kansan valta, vaan kyseessä ovat IHMISOIKEUKSIEN RIKKOMISET. 

Tuleeko nykyisestä ja seuraavasta suomen sukupolvesta VAMMAINEN SUKUPOLVI?

Varsinkin huolestuttaa hormonilihan ja gmo:n VAIKUTUS IHMISALKIOIHIN, millainen seuraavasta sukupolvesta tulee? Koska ihmisalkiot ovat herkempiä vaurioittamiselle
Jos seuraavasta sukupolvesta tulee vammainen sukupolvi, se ei pysty pitämään huolta itsestään, vaan se on meidän tehtävä!
Onko osa rokotteista tarkoitettu VAURIOITTAMAAN AIVOJA?
Suomalainen Magneettimedia:
”Tervetuloa tulevaisuuteen, missä lapset näyttävät simpansseilta, nuoret lapset käyttäytyvät ja PYÖRIVÄT KUIN SIMPANSSIT…” [5]
Magneettimedian sivulla on myös englanniksi video AIVOJA SYÖVISTÄ ROKOTTEISTA [6]

75% LAPSISTA, jotka ovat saaneet ROKOTTEITA Meksikon kaupungissa ON NYT KUOLLUT tai joutuivat sairaalahoitoon [9] 
Katso videot [11-13] Ihmisten vammautumisia ja kuolemia USA:n ROKOTTEISTA. Jossa dokumenttivideo esittää, että
USA:ssa lapsi on PAKKOROKOTETTU VÄKISIN ÄIDIN SYYLISSÄ vastoin äidin tahtoa ja rokotteen jälkeen LAPSI on VAMMAUTUNUT
Arvellaan että eu ja USA:N VAPAAKAUPPA TUO USA:N VAURIOITTAVIA ROKOTTEITA suomeen ja PAKKOROKOTUSLAKI.

[17]  Viranomaiset ovat kertoneet ROKOTTEEN OLEVAN TURVALLINEN tai jättäneet kertomatta rokotteen sivuvaikutuksista
Huolestuneet ÄIDIT, joiden TYTTÄRET OVAT KUOLLEET TAI VAURIOITUNEET HPV-ROKOTTEEN ->  jälkeen ovat TEHNEET YHDESSÄ WEBSIVUT, jonka nimi on totuus Gardasilista. Sivulla lukee:
”Se minkä viranomaiset eivät kerro Sinulle on se, että tuhannet tytöt ovat saaneet vakavia vaurioita tästä rokotteesta ja osa on kuollut”.  
Sivuvaikutuksia mukaan lukien kroonisia sairauksia: halvauksia, huimauksia, aivohalvauksia, muistin menetyksiä, epileptisiä kohtauksia, veren hyytymistä, sydän ongelmia, keskenmenoja ja niiden raskaana olevien naisten keskuudessa, jotka ovat saaneet rokotteen sikiöpoikkeavuuksia.

Mutta EU aktiivisesti työntää laajaa HPV-Gardasil rokotusta.
Hpv-Gardasil on ladattu toksisilla kemikaaleilla, jotka ovat vaurioituneet ja tappaneet tuhansia tyttöjä”

MIKSI ROKOTTEISSA PITÄÄ OLLA vaurioita aiheuttavia KEMIKAALEJA?
Ja HPV-rokotustutkimuksesta suomessa -> Rokotusinfo ry: Tiedote 9.9.2008
”Suomessa meneillään olevan HPV-rokotetutkimuksen yksi tavoite on SELVITTÄÄ rokotteen soveltuvuutta pojille ja ilmenevien HAITTOJEN MÄÄRÄÄ JA LAATUA.” 

EU:n ja Usa:n vapaakauppa -> VAPAUTTA USA:N YRITYKSILLE Suomeen
Vapautta ihmisille vai Usa:n yrityksille?

USA:ssa FAKTOJA LÄÄKETIETEELLISISTÄ TUTKIMUKSISTA  mm. LAPSILLA  Natural News [8]

USA:ssa v. 1995 CIA:n mielikontrollin eksperimenttiin kuuluvat myös lapset. Myöhemmin v. 1995 osa heistä on valalla vannonut mitä heille oli tehty. Heitä on psykologisesti kidutettu, heihin on käytetty radioaktiivisten aineiden kokeiluja jopa kohtuun, on injektoitu, on käytetty lääkkeitä, sähköiskuja. Yksi lapsista oli 4 v. vanha kun tutkimukset alkoivat.

Samalla internet sivulla kerrotaan, että lapsilla ja jopa vastasyntyneillä on tehty lääketieteellisiä tutkimuksia, joissa lapsia on injektoitu sukupuolitaudeilla tai muilla infektioilla, kuten esim. hepatiitilla tai herpeksellä lääketieteellisen tutkimuksen nimessä.

v. 1967 Tutkijat ovat halvaantuneet 64 vankeja Kaliforniassa succinylcholinilla. Kun 5 vankeja ovat kieltäytyneet osallistumisesta tässä eksperimentissä, vankien erikoishoidon hallitus antaa luvan tutkijoille injektoida lääkettä heihin vastoin heidän tahtojaan.
(Suomessa on esiintynyt pelkoja että EU:n ja Usa:n vapakauppa sopimus voi johtaa ihmisten vangitsemiseen paikkansa pitämättömin perustein ja liian pitkiin vangitsemisaikoihin, Usa:n yrityksille.  Sillä yksityisten yritysten tavoite on tehdä voittoa).

v. 1946 Rochesterin yliopisto tutkijat ovat injektoineet 4 miestä ja 2 naista, tutkimussubjektia radioaktiivisella uraanilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon uraania he voivat kestää ennen kuin heidän munuaiset vaurioituvat

Harper sairaalan Detroidissa tutkijat ovat tehneet tutkimus radioaktiivisilla iodinilla 65:lla vastasyntyneillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkä eron reaktiossa radioaktiivinen iodin saa ennen aikoja ja ajallaan syntyneissä vauvoilla.

v. 1999 Tohtori injektoi Yliopistossa Pennsylvaniassa 18-year-old Jesse Gelsinger, experimentaisella geeniterapia lääkkeellä. Hän kuoli 4 päivä myöhemmin. Kliininen tutkimus oli FDA:n hyväksymä.

v. 1962 oli suoritettu antibioottitutkimus aknea vastaan, Lasten talossa. Tutkimus on jatkettu, siitäkin huolimatta vaikka puolet nuorista on saanut vakavia maksavaurioita tästä kokeilu-antibioottista.

[6]Magneettimedia artikkelissa Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, kertoo ROKOTTEIDEN TUTKIMUKSISTA SUOMESSA, jossa pienten lasten vanhemmille maksetaan 120 €, jos he antavat lapsensa koekaniineiksi rokotekokeiluun. Ja pitää todennäköisenä että vähävaraisemmat perheet helpommin suostuvat siihen sekä esittää kysymyksen,  myytkö lapsesi 120 eurolla?

Mietin siltikin OMAT VANHEMMAT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SUOSTU, paitsi jos he eivät tiedä mistä on kyse tai heillä on alkoholi tai huume ongelmia.
 MUTTA NE JOILTA ON VIETY LAPSIA PAIKKANSAPITÄMÄTTÖMIN PERUSTEIN – myyvätkö hoitoonsa saaneet vastaanottajat niiden lapsia lääketeollisuuden koekaniiniksi?

VAPAUTTA EU:N YRITYKSILLE suomeen ->
Lakialoite suomessa:
Lääketieteelliset tutkimukset lapsilla, eikä lapsen vanhemmille tarvitsisi edes ilmoittaa asiasta!
Rokotusinfo tiedote 20.11.2009– silloin ei mennyt läpi [18]

Mutta katsotaan mitä usa:n vapakauppa tuo mukaan
PAKOTETAANKO SUOMALAISIA SIIHEN PIAN, USA:N YRITYSTEN VAPAUKSIEN NIMESSÄ.  

[7] LAPSET LÄÄKETEOLLISUUDEN KOEKANIININA Natural news

98 prosenttia lääkkeistä, jotka tutkitaan lapsilla, eivät ole saaneet turvallisuustarkastusta.
Kuolemia on raportoitu 11 % lääkkeiden tutkimuksissa ja varsinkin vauvoilla tehtyjä.

56 % lääkkeiden tutkimuksista, jossa osallistuvat vastasyntyneitä sisältävät kuolemia

Vuosia suomessa on yritetty vastustaa pakkorokotelakia. Mutta on pelko että EU:n ja
USA:N VAPAAKAUPPA MUUTTAA ROKOTTEET PAKOLLISEKSI Suomessa.

Lisäksi EU:n kehityksestä on odotettavissa köyhyyttä, orjuuttamista myös mikrosirun kautta, pelottavia valvonta ja kotietsintä lakeja
EU ON MUUTTUMASSA PAHAKSI DIKTATUURIKSI [10]

Huomaa kun seuraa eu:n kehitystä ja sen hedelmiä: kun valta on menetetty EU:lle, siitä tulee ongelmia.

VENÄJÄN KEHITYS VAATII SUURTA KUNNIOITUSTA.
VENÄJÄ EI HALUA VAURIOITTAA IHMISIÄ NYKYLÄNNEN ROKOTTEILLA ja gmo:lla.

Venäjä vastustaa nykylännen kehitystä, vastustaa nwo:ta ja usa:n mahdollista vallankaappausta maan sisältä.
Tehokkaita vaihtoehtohoitoja on Venäjällä arvossa mutta suomessa eliminointipartaalla. Venäjällä on todella hyvä ja ihmisistä välittävä terveyden huolto.
SUOMESSA TERVEYDENHUOLLON välittäminen on romahtanut ja laatu on siirtymässä Burana - lähes joka vaivaan” suositusten puolelle (kivun lievittämisen lääkkeen).
 Venäjällä on lisäksi ihmisoikeuksien tuomioistuin, mutta Suomessa sitä ei ole.

OLEMME KOLMAS MAAILMAN SODAN PARTAALLA

sen motiiveista ja hahmoista

KETKÄ TODELLISUUDESSA OHJAAVAT EU:TA JA USA:TA?

MAAILMANHALLITUKSESTA
Pekka Lahtisen mukaan tätä maailmaa todellisuudessa johtaa pieni määrä ihmisiä, joiden lukumäärä on n. 10 Koska
MAAILMA ON LIIAN SUURI N. 10 HENKILÖLLE HALLITSEVAKSI, sen takia tarvitaan maailman väestön määrän rajua vähentämistä.

On olemassa suuri määrä kirjoja, jotka osoittavat liikakansoitumisen myytiksi, maailmassa on käytössä ainoastaan 16% pinta-alasta (v.1994 tieto) [20]

Kuitenkin Kiina ja Intia pidetään yleisesti esimerkkeinä valtioina, joissa on ERITTÄIN SUURI VÄESTÖN TIHEYS ja
Alex Jones DOKUMENTTI elokuvan EndGame mukaan maailmanhallituksen suunnitelmaan kuuluu TUHOTA 80% ja enemmän MAAILMAN VÄESTÖSTÄ.

“VÄESTÖN KOKONAISMÄÄRÄN LASKU 250-300 MILJOONAN TASOLLE, PUDOTUS 95% nykytilanteeseen verrattuna, olisi ihanteellinen”- Ted Turner CNN:n ja NWO:n tuenperustaja.
 (NWO = New World Order = uusi maailmanjärjestys)

3. Maailmansota onkin tehokasta maailman väestön suuren tuhoamiseksi.
varsinkin Kiinaa ja Indiaa vastaan, saadakseen nopeasti maailman väestön suurtuhoa.

Myös rokotteiden, gmo:n, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja terveydenhuollon tehokkuuden romahtaminen ja tehokkaiden vaihtoehtohoitojen alas ajaminen pidetään osana maailman väestön suurtuhon pyrkimyksiä.

Ja elokuva “Illuminati plans 2015” kertoo että ILLUMINATTIEN SUUNNITELMAAN V. 2015 KUULUU aiheuttaa miljardin ihmisten kuolemia, mutta MEHÄN ELÄMME V. 2015. [11.1]

NIITÄ KORPORAATIOITA, JOTKA OHJAAVAT EU:TA JA USA:TA

väitetään viime kädessä olevan
KANSAINVÄLISTEN PANKKIIRIEN OHJAAMINA, mm. aseteollisuus.

Esimerkiksi Pekka Lahtisen kertoo tarkemmin, että varsinkin  Amerikkalainen rahadynastia omistaa suuren osan monikansallisten yritysten osakkeista.

Olen katsonut videon, jossa sanottiin että
USA:N VALLAN OVAT
KAAPANNEET NATSI-GANGSTEREITA, heitä sanotaan pankstereiksi, koska he ovat yhteydessä pankkiireihin.

Valheet eu:sa ja totuuden pimittäminen ovat muutenkin alkaneet jo ennen Eu:n kansanäänestystä ja jatkuneet tähänkin päivän asti. Maailman Valtamedia on Usa:n kontrollissa.
 

Eu:n aikainen suomalaisten hyväksikäyttö pitää loppua, varsinkin eu:n ja usa:n vapaakaupan kautta.
Me emme halua suomea ulosottoon  [19]  ->  katso myös talouden menestymismalli samasta kohdasta. Suomi oli rikas, menestynyt maa itsenäisyyden aikana.  

 Me emme halua usa:n rokotteilla, gmo:lla, hormonilihalla vaurioitettuja ihmisiä ja varsinkin ihmisalkioita  –> vammaista seuraava sukupolvea.

SUOMALAISTEN TURVALLISUUS TILANNE ON RAJUSTI HEIKENTYNYT EU:SSA:

Poliitikot ovat korruptoituneita, mediat ovat ulkomaalaisten omistuksessa tai vaikutusvallassa.

Ja Pekka Lahtisen mukaan maailmanvaltamedia on usa:n kontrollissa ja levittää säännöllisen väliajoin valheita.
Poliitikot laulavat ties keiden lauluja, ja kaivavat itselleen kuopan sillä 3 maailman sota vie myöskin heidän ja heidän lapsien elämää.
Siinä maailman hallituksen kilpailijoiden eliminoinnin sodassa harvalla on mahdollisuus säästyä hengessä.

On tärkeä lopettaa politiikkojen korruption laillisuus. EMME KOSKAAN PÄÄSE RAIDELLE, NIIN KAUAN KUIN POLIITIKKOJEN KORRUPTION LAILLISUUS TULEE OLEMAAN MAHDOLLINEN, emmekä koskaan pääsee demokratiaan niin kauan, kuin suuryritykset ja suurmedia saavat olla yksityisten omistuksessa.
Ja vaikka tässä kirjoituksessa esitän myös mielipiteeni, mielestäni se vastaa todellisuutta todella hyvin.

Mahdollisuutesi voivat nyt olla hyvinvointia, rikkautta, terveyttä, rauhaa, samalla tavalla kuin itsenäisyyden aikana, siis menestyvä hyvinvointivaltio, siis itsenäisyys ja puolueettomuus takaisin!

Tai tuhoa 3 maailman sodassa meille vieraiden päämäärien vuoksi sekä kansalaisten vaurioittamista ulkomaalaisten rokotteiden, hormonilihan ja gmo:n kautta.
Moni asia vahvistaa että me jo olemme 3 maailman sodan partaalla
SUURYRITYSTEN OHJAAMASSA EU:SSA ja

YKSITYISYRITYSTEN TOIMINTATAVOITE ON TEHDÄ VOITTOA.
Reserviläiskirje on saapunut, jossa monille on merkitty sodan aloittamisen ajankohta. 

ISLANTI ON TORJUNUT EU:N JÄSENYYDEN
ja seuraavaksi on suomen eu:n jäsenyyden torjumisen vuoro

--------------------------------------------------------------------------------------

VAMMAINENKO seuraava SUOMEN SUKUPOLVI tulee -> katso

 [1] EU:n ja USA:n vapaakauppa johtaa suomessa -> LUOMU KIELLETÄÄN suomeksi <- KATSO

[2] GMO:sta ALIKEHITTYMÄTTÖMIÄ AIVOJA, maksa
state of the science on health risks of gm foods

[3] Gmo:sta nopeita maksan ja munuaisten vaurioita

[4] GMO:STA kokeita laboratorioeläimillä ja
Gmo:n petoksia,  VAAROJA ON JÄTETTY HUOMIOTTA

5] Onko osa rokotteista tarkoitettu VAURIOITTAMAAN AIVOJA?   Magneettimedia: ”Tervetuloa tulevaisuuteen, missä lapset näyttävät simpansseilta, nuoret lapset käyttäytyvät ja pyörivät kuin simpanssit…”
[6] Aivoja syövästä rokotteesta video 

[7] LAPSET LÄÄKETEOLLISUUDEN KOEKANIININA Natural news
lääkkeiden tutkimuksia -> kuolemia vastasyntyneissä 56%

[8] FAKTOJA LÄÄKETIETEELLISISTÄ TUTKIMUKSISTA mm. LAPSILLA: Usa
Säteilyä pistoksia, sähköiskuja, LASTENKODISSA maksavaurioita

[9] 75% LAPSISTA, JOTKA OVAT SAANEET ROKOTTEITA Meksikön kaupungissa ON NYT KUOLLUT tai joutuivat sairaalahoitoon Natural News

[10]  EU ON MUUTTUMASSA PAHAKSI DIKTATUURIKSI

[11]   MAAILMANHALLITUKSEN SUUNNITELMIIN KUULUU TUHOTA 80% MAAILMAN VÄESTÖSTÄ
DOKUMENTTI elokuva

[11.1]  Video “Illuminati plans 2015” to kill billion people , v. 2015. MUTTA MEHÄN ELÄMME V. 2015

 [12]  VÄESTÖN VÄHENTÄMINEN ROKOTTEET, katso Video->
DEPOPULATION - IRON MOUNTAIN, THE HEART OF NWO - VACCINES.

[13]  THE DEPOPULATION AGENDA FOR A NEW WORLD ORDER AGENDA 21
mm. lääkkeistä ja rokotteista, video

[16]  MIKSI SUOMI EI SUOSTUNUT STALININ VAIHTOKAUPPAAN, korruptiota?

[17] HUOLESTUNEET ÄIDIT, JOIDEN TYTTÄRET OVAT KUOLLEET TAI VAURIOITUNEET HPV-ROKOTTEEN -> Gardasil jälkeen ovat tehneet yhdessä websivut, jonka nimi on totuus Gardasilista  Sivulla lukee:
”Se minkä viranomaiset eivät kerro Sinulle on se, että tuhannet tytöt ovat saaneet vakavia vaurioita tästä rokotteesta ja osa on kuollut”.  

Sivuvaikutuksia mukaan lukien kroonisia sairauksia: halvauksia, huimauksia, aivohalvauksia, muistin menetyksiä, epileptisiä kohtauksia, veren hyytymistä, sydän ongelmia, keskenmenoja ja niiden raskaana olevien naisten keskuudessa, jotka ovat saaneet rokotteen sikiöpoikkeavuuksia.

http://www.naturalnews.com/023080_HPV_cancer_WHO.html  http://www.rockymountainnews.com/news/2009/feb/02/chronically-ill-girl-eyes-vaccine/

“Gardasil on ladattu toksisilla kemikaaleilla, jotka ovat vaurioituneet ja tappaneet tuhansia tyttöjä” http://www.naturalnews.com/029569_truth_about_gardasil_website.html

MIKSI ROKOTTEISSA PITÄÄ OLLA vaurioita aiheuttavia KEMIKAALEJA?
”FDA:n HPV:n rokotteen haittavaikutustapahtumien raportti on kuin: kauhujen katalogi http://www.naturalnews.com/030172_Merck_Gardasil.html

Samalla tavalla kuin Yhdysvaltain hallitus Mutta EU AKTIIVISESTI TYÖNTÄÄ LAAJAA GARDASIL ROKOTUSTA http://www.naturalnews.com/024234_HPV_vaccination_vaccine.html

HPV-ROKOTUSTUTKIMUKSESTA SUOMESSA
Rokotusinfo ry: Tiedote 9.9.2008 http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_080909_html
”Suomessa meneillään olevan HPV-ROKOTETUTKIMUKSEN yksi TAVOITE ON SELVITTÄÄ ROKOTTEEN SOVELTUVUUTTA POJILLE JA ILMENEVIEN HAITTOJEN MÄÄRÄÄ JA LAATUA.”
Katso tietoa MMR rokotteen järkyttävistä sivuvaikutuksista ja rokotuksen ottamisen pakollisuudesta http://www.anh-europe.org/node/2751

[18]  LAKIALOITE: LÄÄKETIETEELLISET TUTKIMUKSET LAPSILLA, EIKÄ LAPSEN VANHEMMILLE TARVITSISI EDES ILMOITTAA ASIASTA!
Rokotusinfo tiedote 20.11.2009 http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_091120_html

[19]  SUOMI ULOSOTTOONKO?

[20]   Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen” ISBN 978-952-5817-17-1 Kustantaja Helmimedia Oy. 2010   
[21]  Pekka Lahtinen ”Verkko kiristyy” ISBN 951-96805-5-1 ”EU:n taustalla on suuri, salainen suunnitelma: MAAILMAN HALLITUKSEN PERUSTAMINEN. Kustantaja Tampereen Kristillinen Yhteisö ry.

22]  Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus” v. 2010 ISBN 978-952-67391-0-6  VS-Kustannus

[23]  Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” Espoo 2006 Kustantaja VS-Kustannus ISBN 952-92-0605-4

[24] ”Itsenäisyydestä on kysymys” Vaiettu totuus EU:n perustuslaista v. 2007 ISBN 952-91-8256-2   Toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen

[26] Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista  ISBN 952-90-5752-0

[25] Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva ISBN 978-952-92-1736-6 Kustantaja VS-Kustannus v. 2007

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat