*

LanaKortie Politiikan sivuja

SUOMI ULOSOTTOONKO?

SUOMELLA EI KERRY RIITTÄVÄSTI RAHAA VALTIONKASSAAN

Miten valtion talous saa nousuun ja

ONKO SUOMEN TALOUDEN ALASAJON TAKANA JOKIN MOTIIVI, JUONI?

EU-aikana suomen talous on romahtanut.

Kaavana on ollut mm. seuraava:

Ensin valtion yritykset -> yhtiöiksi, sitten niitä on myyty YKSITYISILLE ja sitten POIS maasta -> halpapalkkatason maihin.

TEOLLISUUS ja suuret YRITYKSET merkittäviltä osin SIIRTYNEET POIS MAASTA HALPAPALKKATASON maihin

-> valtio köyhtyy, koska rahaa ei kerry riittävästi valtion kassaan, myös maatalous on kärsinyt.

Lisäksi vapaan kaupan mukainen TUONTI on lisäännyt Suomen teollisuuden ja maantalouden kuolemia. Ja yritysverot ovat pienentyneet -> ei kerry valtionkassaan riittävästi verojakaan. Myös rahoja/ pääomia, yritysvoittoja ja osinkoja on lähtenyt ulkomaille.

YRITYSTEN JA TEOLLISUUDEN POIS MUUTTAMISEN KAUTTA

on lähtenyt pois suomalaisten työpaikkoja ja köyhtyvä

SUOMI vähitellen on MUUTTUMASSA KEHITYSMAAKSI

Kuitenkin agraarimaakaan Suomelle ei anneta mahdollisuus olla, maatalouden kärsimysten takia.

Suomi degradoi lisäksi koska
TIETEEN KEHITYSTÄ tarvitaan nykyisin vähemmän, sillä teollisuus on vähissään, kuten myös isoja yrityksiä.
Ja niiden toimialojen kohdalla joita ei enää ole Suomessa, tieteenkehitystäkään Suomessa ei tarvita.

Kun työpaikat on vähissä SUPISTETAAN KOULUTUSPAIKKOJA = niiden tarpeettomuudesta johtuen.

Nykykehitys osalta

NUORILTA ON VIENYT TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA

Osa nykyisistä nuorista voi odottaa
TULEVAISUUDESSA ULOSOTTOJA, korkean työttömyyden takia ASEMESTA TYÖPAIKKOJA  

”Kansanedustajilta on jäänyt huomaamatta että työvoimatoimistolla on ollut tarjottavanaan vain 10-30 000 avointa työpaikkaa. Työntekijöitä sitä vastoin on ollut tarjoilla ja varastossa n. 400 000 - 700 000” (kirjoittaa Ari Ojapelto v. 2006 [1]

On ymmärrettävä että vaikka kaikki ne työvoimatoimiston työpaikat täyttyisivät, tämän jälkeenkin työttömyysluku on edelleenkin samaa = n. 500 000.

”Lamaa edeltävänä vuonna työttömyysturvan varassa oli vain 3000 henkeä” - kirjoittaa Ari Ojapelto [1].

Ennen lama työttömyysturvan varassa oli 3000 henkeä ja nyt työttömiä on n. 500 000. Työttömiä pitää myöskin elättää.
Elätettävien määrä on kasvanut = Valtion kassalta MENOT työttömien elättämiseen OVAT KASVANNEET

Mutta TULOT valtionkassaan OVAT ROMAHTANEET. Nykykehitys estää hyvinvointivaltion/ yhteisen potin vaurastumista.

Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt amerikkalaisille sijoittajille ja näitä uusia omistajia ei kiinnosta vähäkään suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen, kertoo Ari Ojapelto.

Kun isot yritykset ovat  yksityisten omistuksessa  YRITYSTEN VOITOT SIIRTYVÄT YKSITYISTEN TASKUIHIN
asemesta yhteistä pottia, silloinkin valtio köyhtyy.

Mutta kun isot yritykset ovat valtion omistuksessa, niiden voitot siirtyvät valtiolle, rikastumaan yhteistä pottia.

Hinnat nousevat, työpaikkoja on vähän, koulutuspaikkoja on supistettu. Monella on turvaton olo tulevaisuudesta, pystyvätkö he maksamaan laskunsa huomenna,
mieliterveysongelmat ja perheongelmat ovat lisääntyneet.

Kun työpaikkoja on vähissä, suomalaisten elintaso tippuu aika pitkälle, työttömyyskorvauksen tasolle. Mutta riittävätkö valtion tulot tulevaisuudessa työttömyyskorvauksen maksamiseen. Rahavirta valtion kassaan on vähäistä!

Myös terveys- ja eläkeläisten palvelut kärsivät rahojen puutteen vuoksi.
Lehdistössä on esiintynyt kertomuksia vanhusten välinpitämättömästä kohtelusta ja ulkoilematta jättämisellä vanhainkodeissa.
Valtion köyhtyminen, rahojen puute vie resursseja ilmaisten terveyspalveluiden parantamisesta. Eläkeikää nostetaan. Osa vanhoista ihmisistä jää ilman eläkettä, kun ei edes elää niin kauan.

Myös varuskuntia ja poliisivoimia on vähennetty rahojen puutteen vuoksi. Kouluja, päiväkoteja, terveysasemia, sairaaloita jne. on lakkautettu.

Poliitikot tarjoavat ratkaisuksi menojen leikkausta, mutta he voisivat suoraan puhua, että sillä tarkoitetaan mm. edellä mainittujen palvelujen leikkaamista.

Palveluiden ja julkisen sektorin työpaikkojen leikkaaminen omalta osaltaan johtaa ostovoiman laskemiseen -> mikä johtaa talouden laskemiseen, koska

ostovoima on talouden moottori.

Valtion yritysten monopoli tai valtion yritysten omistaminen pitää hintoja edullisina. Mutta nykyisin yhä enemmän yrityksiä siirtyy yksityisten omistukseen.

Hintojen nousu johtaa kansalaisten ostovoiman laskuun ->  kysynnän romahtamiseen ->
->  johtaa pieniä yrityksiä lopettamaan toimintansa ->  työpaikkojen lopettamiseen.

Näin ostovoiman aleneminen johtaa rahavirran valtion kassaan vähenemiseen, joka merkittäviltä osin muodostuu yritysten veroista ja palkansaajien/ palkkojen veroista.

Kun pieniä yrityksiä lopettaa toimintansa myös palkkasaajien veroja ei kerry riittävästi, koska työpaikat häviävät yritysten lopettamisen myötä.

Ostovoiman romahtaminen johtaa -> valtion köyhtymiseen, koska seuraamuksena rahaa valtionkassaan ei kerry riittävästi.

VALTION ja kuntien YRITYSTEN tehtävä on miettiä valtion ja kuntien VAURASTUMISTA ei yksityisten.

Miielestäni on tärkeä pitää isot yritykset valtion ja kuntien omistuksessa, valtionkassan rikastumiseksi, ostovoiman kohottamiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja koska valtion yritykset myös pysyvät Suomessa.  Nykyisen määritelmän mukaisesti pieniksi yrityksiksi luokitellaan sellaisia, joiden liikevaihto on korkeimmillaan 10 miljoona euroa.

Yksityisomistuksessa olevien yritysten toimintatavoite on tehdä voittoa ja vähentää menoja. Yksityisten yritysten voiton saavuttamisen,
parhaiten toteutuu KILPAILIJOIDEN ELIMINOINNIN, hintojen kohottamisen kautta ja palkkojen laskemisen kautta.
Ja kun kilpailua ei enää ole, HINNOILLA on taipumusta KOHOTTAA KORKEAKSI

Kun isot yritykset ovat VALTION OMISTUKSESSA, tämä mahdollista HINTOJEN PYSYMISTÄ EDULLISINA esim. sellaisten kuin vesi, sähkö jne., minkä kohottaa kansalaisten ostovoimaa, jonka avulla yrityselämä pyörii.

Koska yksityisyritykselle on tärkeä myös rahojen SÄÄSTÖ, valtion omistuksessa olevalla kulttuurilla, tieteellä ja suurteollisuudella, kuten myöskin yliopistoilla mielestäni on varmempi pohja kehittyä,

Meillä ei olisi Nokiakaan, jos valtio ei olisi aikoinaan perustanut Televaa eli valtion Sähköpaja.
Eikä Nokian kännykkätuotanto

olisi sitä mitä se on nyt, jos meillä ei olisi ollut aikansa edellä olevaa valtiojohdoista Posti- ja Telelaitosta, joka ensimmäisenä alkoi rakentaa NMT-verkostoa koko maahan” (Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” v. 2006) .

MAATALOUS ON TALOUDEN KEHITYKSEN POHJA

EU:n aikana maatalous on kärsinyt . ”Politiikkojemme vetämän EU-linjan päätepisteessä näyttää olevan suomalaisten yrittäjyyden lopettaminen, erityisesti maan vapauttaminen viljelykseltä (=maanviljelijöiden konkurssi)…” kirjoittaa Päivi Eskola kirjassa [2]

“Jos rintamailla on menetetty vain kolmannes maatiloista, Syrjä-Suomessa kato on monin paikoin 90% luokkaa. Maatalouden loppuessa kuolevat kylätkin” - kirjoittaa Keijo Korhonen kirjassa ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva.

Maatalouden kärsiminen on johtanut poismuuttoon ja kuntien köyhtymisiin. Maatalouden kuihtumisen ja lopettamisen mukaisesti on kuollut jalostuspalveluja, valmistusta, kuljetuspalveluja, kauppoja, päiväkoteja, kouluja, paikallisia kirjastoja/ =kulttuuria, terveyspalveluita jne.

Mutta menestyvä maatalous johtaa muidenkin yritysten, työpaikkojen syntymiseen alueelle, jotka maksavat veroja ja tuovat rahaa valtion ja kuntien kassaan ja tarjoavat lisää työpaikkoja.

Valtion on tärkeä tukea omaa maataloutta. Pienmaatalousyrittäjien osuuskuntamallista ennestään on ollut hyviä kokemuksia. LIsäksi ruoan omavaraisuus on osa maanpuolustusta.

Yhdysvallat sanoo olevansa vapaa kaupan ja vapaan kilpailun ylin lipun kantaja, kuitenkin se jakaa tukiaisia omille maanviljelijöilleen summia, jotka ylittävät monen maan koko bruttokansan tuote” kirjoittaa Ari Ojapelto v. 2006 [1]
 Jos maassa on vahva maatalous, niin pelkän senkin avulla valtio voisi selviytyä vakavasta kriisistä – hengessä

MAATALOUS TUO PALJON TYÖPAIKKOJA

1950-luvun alussa noin puolet Suomen työvoimasta sai maataloudesta toimentulonsa.
Vielä 50-60 luvulla työttömyyttä ei tunnettu teollisuusmaissa ollenkaan, päinvastoin Euroopassa oli jatkuva työvoimapula [1]

Kun Suomeen saadaan takaisin kaikki teollisuus ja isot yritykset, jotka Suomessa on ollut,
ennen niiden poismuuttamisen alkamista ja kasvatetaan maataloutta laskelmieni mukaan -> työttömyys loppuu

JULKINEN SEKTORI ON TARJONNUT TURVALLISIA TYÖPAIKKOJA

Julkisia palveluita on tuottanut ¼ osa työvoimasta.    
 
HYVIÄ ja EDULLISIA PALVELUITA JA ILMAISTA KOULUTUSTA  
Suomessa on ollut Rautaisa maailman parhaaksi arvioitu julkinen hallinto

YKSIKÄÄN PUOLUE EDUSKUNNASSA EI OLE TARJOAMASSA

TALOUDEN MENESTYKSEEN JOHTAVIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖSSÄ

Taloutta ei voi kohottaa, eroamatta EU:sta, WTO:sta ja ETA:sta ja myös IMF:sta,
koska niiden määräykset sitovat politiikkoja.

Nimenomaan EU:n, WTO:n ja ETA:n määräysten, VAPAAN KAUPAN seuraamusten kautta, Suomi on köyhtynyt

EU:n, WTO:n ja ETA:n direktiivit ja määräykset johtavat samaan:

Yritysten yksityistämiseen ja sitten pois Suomesta, tuontivapauteen, maatalouteen kärsimiseen jne. joiden tuloksena Suomi köyhtyy
 
Kun kädet on sidotut, liittojen kahleissa, Suomi samoin tavoin kuin muutkin jäsenmaat, ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä mm. oman talouden kohottamiseksi. Vapaan kaupan mukainen tuontitavaroiden tulvaa, tappaa suomen teollisuutta, maataloutta jne.

jotka työpaikoillaan ja veroillaan, ovat elättäneet kansalaisia ja Suomea. Ja myös palveluyrityksiä, koska merkittävä osa palveluita tuotetaan teollisuudelle

Teollisuuden ja isojen yritysten lopettamisen johdosta kuihtuvat myös koulutus, kuljetus ja muita teollisuuden ja sen yhteydessä syntyviä työpaikkoja,

Eivätkä poliitikot pysty saamaan muutosta aikaan, niin kauan, kuin Suomi on
EU:n, WTO:n ja ETA:n jäsen, joita direktiivejä ja määräyksiä se joutuu noudattamaan.

Suomen perustuslain mukaan valtion ylinvalta, kuuluu Suomen kansalle, eikä ulkomaalaisille liitoille
Muusta perustuslaista Suomen kansa ei ole äänestänyt.

Talouden kohottamista voi saada aikaan vain saamalla itsenäistä päätösvaltaa takaisin Suomeen.

Suomi oli rikas maa ennen EU jäsenyyttä,
mutta mikä kehitys on nyt?

JOUTUUKO  SUOMI  ULOSOTTOON?

Olli Partanen “ipu” lehdessä marraskuu 2010 kertoo, että

`IMF on yhdessä YKSITYISESSÄ OMISTUKSESSA olevien KESKUSPANKKIEN sekä BIS:n kanssa (BIS on keskuspankkien keskuspankki)

RAKENTANUT JÄRJESTELMÄN jolla KAIKKI MAAT vähitellen SIIRTYVÄT KOKONAAN niiden OMISTUKSEENSA siis sataprosenttisesti.

World Conservation Bankin perusti vuonna v. 1987 englantilaisen pankkiiridynastian edustajan siirtämään ylivelkaantuneiden valtioiden omaisuutta nimiinsä.

KANSAIVÄLISTEN PANKIIRIEN JUONET on paljastettava…sanoo Olli Partanen
ja kaikkien KESKUSPANKKIEN OMISTAJAT ON JULKISTETTAVA…

Saksalaisilla on neuvo Kreikan velkaongelmien ratkaisemiseksi: “HEHÄN VOIVAT MYYDÄ SAARIANSA”. Soveltuuko saksalainen neuvo Kreikalle myös meille?

Suomessakin olisi myös yksi saari joka voitaisiin myydä …eli Ahvenanmaa.

Tämä voisi olla väliaikainen ratkaisu pahimpiin oireisiin. RAHOJEN TAKAISIN SAAMISESSA EI LIENE TOIVOA

Kun Kreikka on listalla sijalla 16, velan ollessa 175% kansantuotosta on Suomi kunnostautunut sijalle 13, eli velkaa on 206% kansantuotteesta…
Maailman Pankin Raportti - Table C 1 - Gross External Debt Position [6] Suomen ulkomaan velka on 376 817M$ @ 1,45 $/ €  270 000 M€ Suomen Pinta-ala on 338 145km2...

Näyttää pahasti että tästä EI PELKÄSTÄÄN AHVENANMAAN LUOVUTUKSELLA selvitä! –ja että ulkomaanvelkojen takaisin maksamisessa ei liene toivoa, tämähän O. Partanen kirjoitti v. 2010, siitä ajasta suomen tilanne on entisestäkin pahentunut. Siis joutuuko Suomi ulosottoon?

Olli Partanen kirjoittaa lisäksi  että
“Euroopan keskuspankki (ECB) on pitänyt euron kurssin niin korkealla ettei Euroopassa enää kannattaa valmistaa mitään”/Lähde ipu marraskuu 2010 Olli Partanen

Ja euron myötä meille on tullut lisäksi uusia käsitteitä ja näkymiä:
Kreikan ja muiden tukeminen,  tulonsiirto- ja velkaunioni, velkojen SOSIALISOINTIA.
Tällä menolla Suomi pian on tyhjän imetty maa. Mikä on seuraava? – Suomen Ulosottoko?

Varsinkin amerikkalainen rahadynastia omistaa suuren osan monikansallisten yritysten osakkeista, kertoo Pekka Lahtinen kirjassa "Maailman yhdentyminen". 

SUOMI EI TARVITSE ULKOMAALAISTA LAINA

Silloin kun sillä on oma keskuspankki.

Keskuspankilla on oikeus luoda rahaa tyhjästä. Luotetut rahat ovat numeroita tietokoneella. Mutta kun keskuspankki on valtion omistuksessa, tällöin on valtiolla rahojen tyhjästä luomisoikeus. Rahojen tyhjästä luominen rikastuttaisi valtion kassaa. Keskuspankki voi myös luoda valtion omistukseen.

Tämä olisi varsinkin kriisitilanteessa varteenotettava mm. jos Suomen kultavaranto, joka on ollut Suomen markkaa vastaan, mutta on siirtynyt euroa vastaan ulkomaille, kuihtuu kriisien kautta olemattomiin…

Keskuspankin tyhjästä luoduilla rahoilla, voi ostaa teollisuutta, isoja yrityksiä  
Ja sen avulla luoda työpaikkoja, ylläpitää vanhainkoteja, kouluja jne.

Tämä luotu rahaa olisi kuin luotu valtion sisäiseksi maksuvälineeksi, kriisitilanteessa.

Mutta ulkomaankauppa voi vahvistaa maiden välinen tavaroiden vaihtokauppa. Bilateraalisen (kahdenkeskisen) kaupan periaatteet ovat tuttuja suomalaisille vielä Neuvostoliiton ajoista.

Bilateraalisen kauppa on ollut erittäin hyödyllistä Suomelle!

Niin kauan kuin valtiolla on menestynyt maatalous -> vaihdettava aina löytyy!

Pohjan ulkomaankaupan menestykselle saa aikaan hyvien, rehellisten ja ystävällisten suhteiden pohjalta naapurimaihin.

MIHIN KATASTROFIIN JOHTAA TALOUDEN ROMAHTAMINEN?

Olli Partasen mukaan, kansainväliset pankkiirit ovat rakentaneet järjestelmän, jolla kaikki maat vähitellen siirtyvät kokonaan niiden omistukseensa, siis SATAPROSENTTISESTI.“ Mutta mitä tarkoittaa sataprosenttisesti?

Se että kaikki maat siirtyisivät järvieineen, metsieneineen, kesämökkeineen, tontteineen, taloineen, KANSALAISTEN OMAISUUKSINEEN silmälasiamme myöten - oikeastaan tarkoittaa 100%:sti.

Miten käy kansalaisten omaisuuksille?
ILLUMINAATTIEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT PALJASTUIVAT!

Pekka Lahtinen kirjassa ”Maailman Yhdentyminen” v. 2010 kertoo, että

Baijerilainen professori Adam Weishaupt perusti salaisen järjestön Illuminaatit eli valaistuneet v. 1776 . Illuminaatit olivat alunperin vapaamuurareita.
Suunnitelmat paljastuivat, kun järjestön kuriiri kuoli salamaiskuun vuonna 1778. Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat mm:

YKSITYISOMISTUSOIKEUDEN ja perintöjen LAKKAUTAMINEN

Suunnitelmien paljastumisen seuraamuksena järjestö lakkautettiin. Mutta vuonna 1782 Wilhelmsbadin kongressissa Illuminaatit yhtyivät vapaamuurareihin, ja siksi vapaamuurariuden johto ajaa myös maailman yhdentymisen asiaa.

Herää kysymys, mitä ylläkerrotusta tiedosta huolimatta sai ihmisiä jatkaa niissä järjestöissä?  Pekka Lahtinen jatkaa s. 463
 ”He saavat mitä ilmeisimmin arvovaltaa ja korkean taloudellisen aseman taloudellisine etuineen”

Lisäksi Amerikan presidenttikilpaan osallistunut Pat Robertson kertoo myös suomeksi ilmestyneessä kirjassaan että uuden maailmanjärjestyksen perusedellytyksiin kuuluu omistajaluokan eliminoiminen.

Raamattu vahvistaa että ihmisiä jää ilman omaisuuksiaan:

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta mitä teille on tulossa
Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät..”
(= rikkaat jäävät ilman omaisuuksiaan)

…”Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä” (Jaak. 5:1-3)
”Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi”. Joh. 8:32

 ”Jopa Maailman pankki on joutunut myöntämään, että köyhyys on myös sitä että köyhillä ei ole valtaa” kirjoittaa Ari Ojapelto kirjassa [1] s. 378

Mielestäni ihmisiä voisi odottaa parempi tulevaisuus
Varsinkin rikkaita

Rikkaat voivat elää ylellistä elämää hyvillä korkotuotoilla, pitämällä rahansa turvallisissa valtion pankeissa, koska  valtio tarvitsee rahat taloutensa kohottamiseksi.

Nauttia julkisuudesta, asua palatsissa ja edesauttaa oman maansa taloudellista ja demokraattista kehitystä, jossa ihmisoikeudet toteuttavat ja jonka periaatteista ja humaanisuudesta he itse hyötyvät, sekä maiden itsenäisyydestä.

Entäs jos valtio taloudellisesti romahtaisi ja siirtyisi ulkomaalaisten omistukseen?

Miten niille rikkaille ja niiden omaisuudelle käy 100%:suuden kautta?

Oliko H. C. Andersenin satu Keisari ilman vaatteita ollut illuminaattien tilaama?

Rikkaille ihmisille olisi huoletonta elää, turvallisista valtion pankeista saaduilla korkeilla koroilla, rikkaaksi/= turvalliseksi  kehittyvässä valtiossa. Ja sopia asioita opposition kanssa, valtion kehityksestä ja edesauttamaan valtion kehitystä.

Pitämään huoltaa valtiosta ja omalla käyttäytymisellään saamamaan aikaan että valtio pitää huoltaa heistä.

Se valtion pohja, jonka he auttavat luomaan, tulee TUKEMAAN myös heitä itseään.

Jatkoa talouden kohottamisen osalta,
jossa tuodaan esille tärkeyttä suuryritysten siirtämiselle valtion omistukseen:

SUURYRITYSTEN seuraamuksia suomen talouden romahtamisessa:
1
Suuryritykset ovat koko ajan keskittyneet, FUUSIOITUNEET, ostaneet pienempiään ja VIENEET TUOTANTOAAN MATALAPALKKAMAIHIN …” /Ari Ojapelto [1]
2
”Suuremmat yritykset syövät pienemmät pois ja markkinoilta omistus keskittyy yhä harvempiin käsiin”/Niko Kauko [2]
3
”Monikansalliset yritykset valtaavat uuden markkinan polkemalla hinnat niin alas, että kotimarkkinateollisuus luovuttaa nopeasti ”/Eero Taivalsaari [5]  
4 Otan sitaatteja kirjasta Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” v. 2006 [1]:

”Keskisuurta teollisuutta meillä ei juuri enää ole, koska isot yritykset ostavat sen heti, kun se alkaa olla vähäänkin merkittävä toimia” - s. 427:

”Kun jotkut suuret monikansalliset yritykset ovat päässeet monopoliasemaan, ne voivat vapaasti ryhtyä rahastamaan´

Kohottaakseen keinotekoisesti tuotteidensa hintoja yritykset voivat säädellä tarjontaa lopettamalla tarvittaessa kilpailijoilta ostamansa tuotantoa.
Suomestakin on ostettu merkittävästi yrityksiä jo 90-luvulla ja niiden toiminta on vuoden parin sisällä on lopetettu.

Monia kokonaisia tuotealoja on ostettu ja haudattu. Suomessa ei enää valmisteta tulitikkuja, lukkoja, kankaita, savukkeita, akkuja jne.” - s. 424
”Jos sitten jokin harva suomalainen tuotekehitysyritys onnistunut Suomessa, se ostetaan melko pian ulkomaiseen omistukseen” - s. 424

”Saadaan kilpailijat pois ja Suomessa olevat tehtaat pannaan Naftaliiniin ja tuotanto matalapalkkamaihin” -s. 135.
”Monilla aloilla ollaan jo lähes monopolitilannetta. Isot yritykset syövät koko ajan pieniä ja vievät työpaikat matalapalkkamaihin” - s. 434

”Ennen irtisanomisia päätettiin johtajien optioista,
koska yleisesti tiedetään irtisanomisten nostavan pörssikursseja” - s. 124

”Kehittyneen tietotekniikan ansiosta suuryritykset pääsevät nykyään kiertämään veroja niin sanottujen veroparatiisien kautta
siirtämään tuotantoaan matalapalkkamaihin, jossa ei sallita ay-toimintaa, ei makseta veroa tai sosiaalimaksuja tai ei välitetä ympäristönormeista” - s. 645

”Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt amerikkalaisille sijoittajille.
Kehityksen päässä häämöttää monopoli - s. 434

”Suomi ja Helsingin pörssi ei ole mitään, jos amerikkalaiset sijoittajat päättävät että Suomella ei ole tulevaisuutta” - s. 433

Turvallinen valtiontalous on siirretty huteralle pohjalle!

Mutta MITÄ PITÄÄ TEHDÄ KRISITILANTEESSA?

Nopea valtiontalouden nousua mahdollistava tapa, joka on myös valtiontalouden tervehdyttävä tapa olisi

LUNASTAA HYVÄLLÄ RAHALLA ISOT YRITYKSET, MYÖS TEOLLISUUDEN OSALTA
VALTION OMISTUKSEEN

Ja kuntien omistukseen. Periaate varmistaisi myös että

ISOT YRITYKSET EIVÄT PAKENISI MAASTA ja että niitä edes olisi
Ja niiden voitot menevät valtion ja kuntien kassaan.  

Saisimme tulojen virtausta valtion kassaan. Myös niiden toiminnoista koituvia veroja jäävät Suomeen, vakavaraistumaan Suomea.

Nämä yritykset antaisivat reilusti työpaikkoja, myös kunnissa.

Myös niiden työpaikoista palkansaajat maksaisivat veroja Suomeen.
Tai luoda isoja yrityksiä/teollisuus valtion oman keskuspankin luomisen kautta, jolla on rahaa luoda rahaa tyhjästä.

NÄIDEN yritysten VOITOT ja verot VALUISI valtion ja KUNTIEN kassaan.

Yritykset pysyvät Suomessa ja kunnissa, tarjoavat työpaikkoja ja pitävät sekä

KULUTTAJAHINTOJA että myös pienyritysten SISÄÄNOSTOHINTOJA EDULLISINA

Mutta mikä valtion ja kuntien yritysten hintojen edullisuudessa ja työpaikkojen tarjonnassa tärkeä, on se että kansalaisten ostovoima nousee

SUOMI ON MUUTENKIN PIENTEN YRITYSTEN MAA

Yritykset työllistävät keskimäärin neljä työntekijää ja niiden liikevaihto on noin 740 000 euroa. Suomalaisyrityksistä 99% on pienyrityksiä” - kirjoittaa Ari Ojapelto kirjassa ”Ahneuden aika v.2006 ”

Joten ei juuri mitään muuttu kansan valtaosan kohdalla, kuin isot yritykset lunastetaan tai luodaan valion omistukseen.                                                                                          

Ihmettelen,  miksi pienyritysten luku on niin suuri, kuin 99%?  - Voiko se olla isojen yritysten ja teollisuuden maasta lähtemisen pois takia? - Tämä olisi vielä suurempi syy lunastaa ja luoda isot yritykset valtion omistukseen että niitä sentään olisi olemassa.

Pienyritykset tarjoavat valtavasti työpaikkoja, joten kansantalouden menestyksen näkökulmasta ei ole yhdentekevä, miten pienyritykset voivat.
Pk-yritykset työllistivät vuonna 2001 kaikista yksityisen puolen työntekijöistä 63-prosenttia [1]

Mielestäni yritysverojen pitää olla progressiivisia joiden tarkoituksena on tukea pienien yritysten toimintaa.  Mitä suurempi tulo, sitä suuremmat verot ja mitä pienempi, sitä pienemmät

MIKÄ ON PIENI YRITYS?
Tilastokeskuksen mukaan 'pieni yritys' määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Ja Euroopan Unionin komissio määrittelee pienet ja keskisuuret seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Yrityksen koko     Työntekijät     Liikevaihto                    tai Taseen loppusumma      

Pieniyritys                    < 50                    = 10 M€                            = 10 M€
Mikro                            < 10                    = 2 M€                               = 2 M€

Suomen Yrittäjien esittämien tilastojen mukaan, jotka perustuvat Tilastokeskuksen v. 2012 tietoihin:

Pienyrityksien määrä Suomessa on  5,5%       (10-49 hlöä).
Ja mikroyrityksien  on  93,4%                    (1-9 hlöä)      alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä.
 
Ja Euroopan komission mukaan: EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä, joista 92 prosenttia on mikroyrityksiä
Lopullinen määritelmä mikä on pieniyritys voi tehdä myöhemmin. Uskon että moni isomman yrityksen omistaja suostuu yritystoimintansa pienentämiseen kun

miettii korkean elintason hyvinvointivaltion antamia hänelle mahdollisuuksia

Kyse ei ole ainoastaan toiminnan pienentämisestä vaan siitä mitä kaikkia hän saa vastineeksi.

Kun valtiolla on tieteen kehityksen huipulla olevat terveyspalvelut, kuten myös koulutuksen laatu ja yhteiskunnassa vähennetty rikollisuus, nämä kaikki tulee tekemään tyytyväisiksi ja onnellisiksi myös rikkaita.

kun valtiontalous on turvallinen ja valtio on itsenäinen, niin näistä he itse hyötyvät. Myös he ja kansalaiset voivat sijoittaa rahoja turvallisiin valtion yrityksiin.

Kaikkihan lopussa hyvinvointivaltiosta ja sen turvallisuudesta, vakavaraisuudesta, laajuista mahdollisuuksista ja korkeatasoisista terveyspalveluista.

AATELISUUDEN NOUSU

On olemassa lyhyt hymni: “Jumala suojele tsaaria”

Mikä tsaarissa, kuninkaallisissa on niin arvokasta? -

Heitä on vaikea korruptoida toimimaan maan etua vastaan, koska he siirtävät valtaansa perillisilleen

Ja he pitävät omana ylpeytenä oman asemansa nähden, olla menestyvän valtion kuninkaallisia.  

Tästä syystä he ovat kiinnostuneet valtion vakavaraisuudesta, turvallisuudesta ja terveellisestä kehityksestä. Koska tämä tekee heidät enemmän arvostetuksi ja samalla heitä henkilökohtaisesti enemmän ylpeiksi omasta maastaan.  

He ovat kansalaisten ihailun, kiintymyksen ja korkean arvostuksen kohteena. Ja heillä on sisäinen tarve ylläpitää tätä arvostusta, maksaa kansalle samalla takaisin. He tuntevat sisimmässään että heidän velvollisuus, tehtävä on pitää huoltaa kansastaan ja omasta maastaan.

Kuninkaallisen asemalla on kyky saada ihmisiä sekä arvokkaan mineraalin että Lejona-oiretilaan.

Ja silloin he käyttäytyvätkin arvokkaasti molempien oiretilojen mukaisesti

Leijona oiretila selittää sfinksien ja leijona patsaiden yleisyyttä palatsien kohdalla.

Kuninkaalliset tuovat arvokkuutta valtiolle ja moraalisuutta, oman kansansa puolustamiseksi (Leijona)

Ja ovat tukena oman valtion arvokkaalle kehitykselle. Ja kansa voi ihailla heitä päivittäin ja tukeutua heihin kriisitilanteessa.

Vierasvallalla korruptoimaton, korkeaa moraalia omaava, välittävä henkilö, joka tulee olemaan älyttömän korkeaksi arvostettu henkilö maassa, nimenomaan näiden ominaisuuksien takia.

Ja niin kuin leijonat, he kuninkaalliset, aatelit pitäisivät huoltaa omasta maastaan/= omasta reviiristään.

Se mikä Suomesta nyt puuttuu on oikeasti se leijona, joka on merkitty Suomen lippuun

Vahvistus historiasta, seuraavien tietojen lähde on Suuri tietosanakirja v. 2001 :  

Aateli on sääty-yhteiskunnan ylin luokka. Aateli kohosi ylimmäksi keskiajalla syntyneistä säädyistä.  
Kuninkaista ja johtavista ruhtinassuvusta muodostunut sukuaateli ja korkeimmissa viroissa ja sotapäällystönä toiminut palvelusaateli sulautuivat yhteen. Näin syntyneen luokan tehtävänä oli alk. maan puolustaminen.

Merkittävä osuus aatelinkehitykseen oli läänityslaitoksella. Juhana III:n aikana 1569 v. aatelisarvosta tuli perinnöllinen. Hallitusmuoto kumosi 1919 v. viimeisetkin säätyerioikeudet]

Toisin sanoen aatelien kohdalla kyseessä olisi mm. korkea arvoiset työpaikat, jotka liittyvät esimerkiksi maanpuolustukseen, joista valtio maksaa ja ne periytyvät.

Olen sitä mieltä että on erittäin hieno asia saada Suomeen Kuninkaallisia ja aateleita = maan puolustukseen,
jotka haluavat suomen itsenäistyvän ja ovat ylpeitä suomen itsenäisestä kehityksestä = omasta reviiristään.

Kun työpaikka periytyy, tämä vähentää korruptiomahdollisuuden toimia maan etua vastaan

Nyt on ollut MORAALITTOMUUDEN ja EPÄREHELLISYDEN AIKAA, h. piirteiden aikaa,
jossa osalla ihmisillä on ollut taipumusta korruptiota vastaan myydä “pyhiä” asioita.

Sitä enemmän ja enemmän jää kaipaamaan arvokkuuden ja moraalisuuden aikaa.

Kansa tarvitsee niitä arvokkaita “leijonia“, jotka pitäisivät omasta reviiristä = maan ja sen alueellisesta kehityksestään huolta.
Kansa tarvitsee niitä, jotka ajavat tosissaan valtion intressiä. Niitä tukipylväitä, joihin se voi luottaa, jotka ajavat sekä kansan että valtion etua

Niitä leijonia voisi muodostua varsinkin eduskunnan ulkopuolella vielä olevien uusien puolueiden tasolta,
kunhan he ottavat tehtäväkseen Suomen talouden nousu ja ottavat käyttöön siihen johtavat periaatteet.                                                                                    

Vaikka olisi erittäin hieno ja toivottu asia  
SAADA MAAHAN KUNINKAASTA, maataan ja itsenäisyytensä puolustavan ja näistä, kuten myös maan puolustuksesta huolehdittavat aatelit, kuitenkin

VALTA PITÄÄ OLLA KANSALLA
joita edustavat kansanedustajat.
Mutta jotta kansanedustajat edustaisivat vain kansaa, korruption mahdollisuuden välttämiseksi,

kansanedustajien pitää selvittää kansan enemmistön tahtoa varsinkin ennen jokaista merkittävä lainmuutosta ja päätöstä
Ja mielestäni lunastaa isot yritykset valtion omistukseen.

Seuraavan kertoo Antti Pesonen kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys”:

`Yritysten tehtävä on huolehtia siitä, että ne toimivat kannattavasti, mutta ei ole hyväksyttävää, että poliittiset

päätöksentekijät luovuttavat yhteiskunnallisen kehityksen ohjauksen suuryritysten tai -sijoittajien käsiin. Näin kuitenkin on tapahtunut]

Se mikä motivoi yrityksiä poliitikkojen korruptiolle: on paremman voiton tekemisen pyrkimyksiä
Itse asiassa tämä yritysten alttius voi pidemmän päälle johtaa vallan pois siirtymiseen kansalta

Kuitenkin kun isot yritykset on lunastettu valtion omistukseen, motiivit vaikutuksille poliitikoihin on katkaistu -
koska pienillä yrityksiä ei ole järkeä vaikuttaa niihin, omien pienien tulojen vuoksi. Samalla

Myös sisärakenteiden korruption järkevyys poistuu

Periaate omalta osaltaan varmistaisi rehellisyyden ja moraalisuuden pysymistä valtiossa.

Ja edesauttaa valtion rauhallista talouden nousun kehitystä

Mielestäni lisäksi olisi tärkeä saada aikaan vaalitulosten avoimuutta. Että jokainen voisi tarkistaa että hänen äänensä on rekisteröitynyt oikein -> oikealle puolelle ja oikealle kansan edustajalle. Sekä vaalitulosten sälyttämistä myöhäisempää tarkastelua varten.

LIITTOVALTIO, JONKA NIMI ON KANSANVALTIO SUOMI

Kriisitilanteessa voidaan miettiä Suomen jakaantumista itsenäisiin osiin, jotka kaikki toimisivat saman kansanvallan periaatteella, muodostaen yhdessä liittovaltio, jonka nimi on kansanvaltio Suomi.

Pienempiä alueita lisäksi on helpompi hallita, sekä kansanvallan että taloudellisen ohjauksen/suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Sekä kehitystarpeet että mahdollisuudet pienillä alueilla ovat silmien alla ja käden ulottuvilla.

Ja alueelliseen  eduskuntaan sekä epäoikeudenmukaisuuksien että kehitysmahdollisuuksien ääni kuuluisi helpommin. Ja molemmin puolisen kuuluvuuden kansan kanssa voitaisi saada kukoistamaan “jokainen metri”.    

Alueiden välillä voi matkustaa ilman viisumia ja mennä töihin mihin haluaa ja alueellisista kehityksistä tehdä kiehtovia tv-ohjelmia. Lakien valmistelua varten järjestettäisiin tv-ohjelmia ja kansan kokouksia.

Ja jokaisessa suomen itsenäisellä osalla voisi olla oma keskuspankki. Jonka rahalla voitaisi luoda ja lunastaa teollisuutta, isoja yrityksiä ja tukea maataloutta, luoda työpaikkoja.  

Tärkeintä olisi, että keskuspankki olisi kansan valvontamekanismien silmien alla.

NIMENOMAAN KILPAILUSSA SYNTYY PARHAITA VAIHTOEHTOJA
-> alueiden välisessä kilpailussa

Kilpailu alueiden välillä johtaisi ennen näkemättömään kehitykseen

Voidaan päästä tehokkaampaan kulttuuriseen, tieteellisen, terveydelliseen, vaihtoehtoishoitojen, maataloudelliseen,  teolliseen ja kulttuuriseen kehityksen nousuun.

Aluekohtaisista uutuuksista voisi pitää TV-ohjelmia. Periaate mahdollistaisi helpommin myös keksintöjen, innovaatioiden, oivallusten ääneen pääsemistä julkisuuteen, käsittelyyn poliitikoille ja pohdintojen sekä tutkimusten jälkeen, jos niitä hyväksi todetaan, niin käytäntöön.

Ja tästä syystä varsinkin Isot tieteelliset laboratoriot, yliopistoineen on tärkeä pitää valtion/kuntien omistuksessa. Koska valtiolla on lisäksi rahaa kehittelyyn.

Impulssi kehitykseen ei saa pysähtyä.

Kiehtovia tv-ohjelmia syntyy, kun alueet kilpailevat keskenään myös taiteen ja tieteen kehityksestä,
terveydenhuollon ja sen laadun kehityksestä ja saavutuksista, mukaan lukien vaihtoehtohoitojen ja ravintolisien,

rakennustuotannon, teollisuuden kehityksestä, elintarviketeollisuuden ja juustojen herkullisuuden kehityksestä, vaatteiden, kenkien, huonekalujen jne. uusien mallien kehityksestä ja teknologian uutuuksien luomisesta jne.

Alueiden kehityksen etenemisestä tehtäisi tv-ohjelmia, myöskin siitäkin syystä että muut alueet voi ottaa mallia ja jopa muokata ja pyrkiä paremmaksi.

Tämä aikaan saisi ennen näkemättömän esim. tieteellisen, kulttuurisen, teollisen kehityksen liikkeelle.

Ja samalla koulutus muuttuisi tieteen kehitystä vastaavaksi. Niin seuravasta sukupolvesta tulee hyvin kehittynyt, osaava, nerokas sukupolvi, jonka työpaikkojen saanti tulee olemaan varmalla pohjalla

Suomi on perustuslain mukaan täysvaltainen tasavalta, jossa ylin valta, valtiovalta, kuuluu kansalle. Muuta perustuslakia suomen kanssa ei ole hyväksynyt.

”Ensimmäisen maailmansodan jälkeen useiden maiden, myös vuoden 1917 lopulla itsenäistyneen Suomen valtiosääntöön ja perustuslakiin sisällytettiin kansansuvereniteettiin perustuvan kansanvallan periaate.

Vuonna 1919 vahvistettu uusi perustuslaki, hallitusmuoto, määritti Suomen täysvaltaiseksi eli itsenäiseksi tasavallaksi, jossa ylin valta, valtiovalta  kuuluu kansalle.

Tämän valitsema 200-jäseninen eduskunta käyttää vaalien välisen ajan kansalle kuuluvaa valtiovaltaa, joka ei siis ole eduskunnan vaan kansan omistama”     
- kirjoittaa Ilkka Hakalehto kirjassa  ”Itsenäisyydestä on kysymys [2] s. 9
ja samassa kirjassa s. 31 seuraavan kirjoittaa  Ahti Hakamies:

”Perustuslakiamme kannattavan arvoperustan luonne tulee näkyviin jo sen ensimmäisessä Valtiosääntöä koskevassa pykälässä, jossa säädetään valtiojärjestyksen perusteista toteamuksella

Suomi on täysvaltainen tasavalta”,  2. pykälässä säädetään: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”…
molemmat edellä siteeratut pykälät on otettu suoraan vuoden 1919 Hallitusmuodosta”.

LIITTOVALTION SUOMI MAAN PUOLUSTUKSESTA

Kun jokaisella Suomen kansanvaltion osalla tulee olemaan omat
VAHVAT PUOLUSTUSVOIMAT niin NIIDEN YHTEISUMMALLA
Suomen liittovaltion tasolla, Suomi tulee pärjäämään erinomaisesti!

Tärkeä osa maiden puolustusta

on olla hyvässä suhteessa ja naapurimaiden kanssa. Maiden välinen yhteisymmärrys, rehellisyys ja hyvätahtoisuus ovat tärkeä osa maiden puolustusta,

Kuten myös suomalaisten poliitikkojen käyttäytymistapoja ja ilmaisuja.

Suomen maanpuolustus voisi tehostaa sellaisten valtioiden kanssa tekemällä yhteistyöllä, jotka toimivat kansanvallan periaatteella.

Mutta jos muut maat eivät toimi kansanvallan periaatteella, “yhteispuolustus”, jossa suomalaiset joutuvat kaiken lisäksi puolustamaan muita maita, voi päättyä suomalasten hyväksikäytöksi ja voi jouduttaa suomalaisia puolustamaan muiden maiden  etuja.

TOIMIALOJEN KEHITYKSESTÄ

Mielestäni kriisitilanteessa pitää miettiä pienten yritysten vapaa yrittäjyyttä.

= jossa KYSYNTÄ MÄÄRITTÄÄ TARJONTAA/ markkinoita

Tällä hetkellä direktiivit/lainsäädäntö kuristaa joitakin toimialoja, kansalta asioista kysymättä.

On ollut epäoikeudenmukaisuuksia, joita on tärkeä korjata, esimerkiksi

Aloittamalla keskustelua kansan kanssa siitä juuresta, mitä on mennyt vikaan ja myös yrittäjien kanssa, missä toimialassa ja mikä on mennyt vikaan = voidakseen yhteisvoimin poliittisten päättäjien kanssa korjata niitä epäoikeudenmukaisuuksia, jotka ovat toiminta-aloja kohtaan esiintyneet.

Sen jälkeen alkaa selkenemään miten pitää korjata, saadakseen kehitystä oikeudenmukaiseen suuntaan.

Näihin työtehtäviin tarvittaisi kivasti eri alojen kansanedustajia. Ja koska Suomessa osa toimialoista on jo kuollut, niin myös niiden elvyttämistä varten.

Kysyntä määrittää tarjontaa periaatteen avulla, voidaan päästä luonnon valinnan toteuttamiseen periaatteeseen, jossa selviytysmahdollisuus on vain vahvemmilla ja tehokkaammilla -> valtion turhien ja epäreilujen kulujen välttämiseksi.

Kun joitakin heikkoja, erona tehokkaampiin voivat elää vain valtion tekohengitysletkulla. Ja ilman sitä ne kuolevat omaansa heikkouteensa ja hyötymättömyyteensä ja tehottomuuteensa. Samalla turhia kuluja valtion kassalta lähtevät pois.  

Mikä on tehokasta ja mikä ei, mikä terveellistä ja mikä ei selviää valtion tieteellisten laboratorioiden ja tutkimuslaitosten kautta

Selvitys karsisi turhia valtion menoja ja vahvistaisi yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.  

Isot tieteelliset laboratoriot pitää olla valtion ja kuntien omistuksessa ja valvonnassa. Myöskin sen mahdollisuuden elininnoittamiseksi että

joku yksityinen pääsisi tieteellisiin tuloksiin vaikuttamaan, jopa väärentämään omien tulojen kohottamiseksi
ja kilpailijoiden eliminoinniksi, tai totuuden eliminoinniksi, koska tämä voi kohottaa joidenkin yksityisten yritysten voittoja.

Kunnan ja valtion on ajateltava talouden menestyksen kokonaisuudessa, sillä että kaikilla pienillä yrityksillä oikeusvaltiossa pitää olla turvallinen, oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kehitysasema

Lisäksi saastunut juomavesi jossakin alueella tai säteily voisi aiheuttaa lisää menoja valtion kassalta esim. terveydenhuoltomenojen kasvun kautta. Samasta syystä olisi hyvä tutkia Gmo. Ja tehdä sen jälkeen päätös olisiko siirtyminen ekologiseen puhtaaseen ruokaan on kansan ja valtion kassan etua nähden on se oikea ratkaisu.

Toimialojen kehitys on myöskin valtiontalouden kehitys

Toimialojen kehitystä on ohjannut direktiivejä ja poliittisia päätöksiä, kansalta kysymättä; epäoikeudenmukaisuuksia on esiintynyt.
Kansassa on jo esiintynyt ihmettelemistä:

Sitäkö varten me äänestämme poliitikkoja, jotta he saisivat työpaikkoja ja kansalaiset niitä menettäisivät?

TERVEYDENHUOLLON KEHITYKSESTÄ

Tilastokeskuksen mukaan  v. 2013 kuntien käyttökustannuksista 56,4 prosenttia kohdistui sosiaali- ja terveystoimeen.

Luku on suuri. Vielä huomioon ottaen, että kunnassa on muutakin toiminta, muitakin kuluja. Kuitenkin kuntien kuluja voi pienentää, kun ihmisiä saa terveeksi tehokkaiden hoitojen avulla, kulut vähenevät.  

Esimerkiksi oikealla tavalla järjestetyn homeopaattisen hoidon avulla voi vähentää rikollisuutta, alkoholi- ja huumeriippuvuuksia ja vähentää kroonisten ja parantumattomien sairauksien oireita.

Niiden merkittävä väheneminen vähentää valtion ja kuntien menoja. Ja tämän päämäärän saavuttamiseksi kannattaa käyttää hyväksi  myös vaihtoehtoishoitojen, laiteterapian, ravintolisien, luontaislääkinnän, kansanlääkinnän voimavaroja.  

Valtion ja kuntien omistuksessa olevien isojen tieteellisten laboratorioiden kautta voidaan varmistaa mikä on hoitojen todellinen tilanne ja tehokkuus käytännössä, mukaan lukien vaihtoehtoishoitojen todellista tehokuutta

On tärkeä panostaa lääkäreiden hoitojen tehokkuuden kehitykseen. Ja kun selviää mitkä hoidot, esim. vaihtoehtoishoidoista ovat tehokkaita, niin opettaa lääkäreille myös tietoja niistä tai niiden käyttöä tai ainakin osan niistä, riippuen toimialojen erilaisuudesta.

Omien kokemuksieni mukaan esim. klassinen homeopatia on oikealla tavalla käytettynä voi olla hyvin tehokasta. Mutta epäoikeudenmukaisuuksia sitä kohtaan on esiintynyt, siinä määrin, että yksi Englannista Suomeen muuttanut tuttavani homeopaatti totesi minulle jo muutama vuosi sitten: “Aina on ollut jotain - epäoikeudenmukaista homeopatiaa kohtaan”:

Tuntuu vain siltä että niin kauan kuin lääketeollisuus tulee olemaan yksityisten omistuksessa ja isot yritykset yksityisessä omistuksessa, työrauhan kilpailevat vaihtoehtoishoitoalan yritykset eivät saa, sellaiset kuten esim. homeopatia ja kansanlääkintä.

Esimerkiksi Venäjällä lääketiede on päässyt kehittymään huipputasolle! - kommunistisen puolueen aikana, kun lääketeollisuus ja terveydenhuolto ovat olleet valtion omistuksessa, eikä mitään kilpailijoiden eliminointia tarvittu, koska yritykset ovat olleet valtion omistuksessa.  

Ja jos kyse on homeopatiasta niin omasta puolestani olen valmis todistamaan hoitojen tehokuutta käytännössä.

Mielestäni lääketiede saisi alkaa vapaasti kilpailla vaihtoehtoishoitojen kautta, reilun kilpailun merkeissä, sekä valtion ja kuntien omistuksessa olevien tieteellisten laboratorioiden ja tutkimuslaitosten kautta että tv-ohjelmien kautta.

Mielestäni sen jälkeen kun isot yritykset ovat valtion omistuksessa, kenelläkään ei ole potentiaalia kilpailijoiden eliminointiin, niin toimialat pääsevät kehittymään rauhassa.

Esimerkiksi Venäjällä lääketiede on päässyt kehittymään huipputasolle, kommunistisen puolueen aikana kun lääketeollisuus ja terveydenhuolto ovat olleet valtion omistuksessa. Yksi tuttavani sanoi että nyt on Kuubassa maailman paras terveydenhuolto.

Olen itse käynyt Venäjällä, kun on ollut tarvetta tutkimuksiin, suomen terveydenhuollon saamien pettymysten jälkeen. Venäjän terveydenhuolto on edelleenkin todella hyvä ja lääkäreiden suhtautuminen on välittävä.
Olen todennut omien ja tuttavieni kokemusten kautta Suomen terveydenhuollon degradointia.

Eräs venäläinen lääkäri, joka työskentelee Suomessa sanoi minulle muutama vuosi sitten, että Venäjällä lääkäreitä on opetettu tekemään diagnooseja potilaan oireiden analysoinnin kautta. Mutta Suomessa tutkimusten kautta.

Minulle jäi vain sellainen käsitys suomalaisista lääkäreistä, joiden luo itse olen käynyt tai tuttavieni on käynyt, että
joko suomalainen lääkärit ei halua lähettää oikeisiin tutkimuksiin esim. laman takia, tai hän ei tiedä mihin tutkimuksiin hänen pitäisi lähettää

Ihmisten kanssa jututellessani huomasin että yhä useampi valitti, kun hän pyysi lisätutkimuksiin tai toivosi saada tehoavaa apua fyysisiin vaivoihinsa, saivat lääkäriltä kysymyksen: oletko käynyt psykoterapiassa? Johon nämä ihmiset loukkaantuivat.

Mietimme yhdessä, voiko terveyden huollossa olla niin paha rahapula, että tällä lauseella yritetään saada potilaita pysyä kaukana julkisesta terveydenhuollosta?

Jopa Karl Marx aikoinaan oivalsi että tärkein yhteiskuntaa muovaa voima on talous.

KANSAN KAPITALISMISTA

Mielestäni juuri pienet yritykset ovat kansan kapitalismia.

Koska lähes jokaisella on mahdollisuus pienen oman yrityksen perustamiseen, saada palkan omasta yrityksestä ja vaikuttaa sen toimintaan.

Kuitenkin kun tavallinen kansalainen omistaa vain pienen määrän osakkeita isossa yrityksessä,
se ei riitä saadakseen työpaikan siitä yrityksestä, eikä hän voi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tämä mielestäni

ei ole kansan kapitalismia, vaan harvojen rikkaiden kapitalismia

YKSIKÄÄN PUOLUE EDUSKUNNASSA EI TARJOA

TALOUDEN MENESTYKSEEN JOHTAVIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖSSÄ

Tilanne vain toistuu vaaleista toisiin. Rahojen puute valtion ja kuntien kassassa jatkuu ja voimistuu,

jonka takia joudutaan vähentämään terveyskeskuksia, sairaaloita, kouluja, päiväkoteja jne.

Näitä, jotka ovat osa sitä yhteistä pottia, joiden ylläpitämiseen ennen lamaa ja EU:n jäsenyyttä rahaa valtion kassaan on virrannut riittävästi.

Tilanne ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi. Ja siinä meidän pitää nähdä myös hyviä puolia, sillä laskun jälkeen tulee nousu. Niin seuraavan kerran, kun ruvetaan mennä ylöspäin, tiedetään tarkalleen mitä kaikkia pitää ottaa huomioon ja oikaista,

jotta seuraava korkean elintason Suomi olisi pysyvä eikä tilapäinen ratkaisu. Jotta kansan korkea elintaso pysyisi jatkossakin korkealla ja kaikilla hyvinvointivaltiossa olisi hyvä olla.

Jos poliitikot rupeavat lupamaan koulujen, päiväkotien, terveysasemien, sairaaloiden lisäämistä tai eläkeläisten palveluiden paranemista, koulutuspaikkojen, varuskuntien, poliisivoimien lisäämistä
niin heidän olisi reilua sanoa selkeästi mistä niihin saa rahaa

Ja asemesta menojen leikkaamista poliitikot voisivat suoraan puhua, että niillä tarkoitetaan mm. juuri mainittuja palvelujen leikkaamista.

Ja jos poliitikot rupeavat lupailemaan työpaikkoja - niin heidän olisi hyvä määritellä, mistä niitä työpaikkoja tarkalleen saa?
- ja miten konkreettisesti tästä häpeästä noin puoli miljoonan henkilön työttömyydestä pääsee varmasti eroon?

Jotta tulot ohjautuisivat valtion kassaan runsaassa määrin mm. ylläkerrottujen palveluiden kattamiseksi ja kasvattamiseksi ja työpaikkojen muodostumiseksi ja ostovoiman kohottamiseksi täytyy tehdä

rakenteellinen muutos, joka mahdollistaisi rahojen, verojen ja voittojen ohjaamista yhteiseen pottiin.

Valtion = Kansan vaurastumiseksi.  

Lisäksi tästä ei tule mitään, jos ennen vaalia kansanedustajat lupaavat yhtä, mutta valtaan pääsemisen jälkeen tekevät toista.  
Puolueiden toiminnan pitäisi muuttua perustumaan -> selkeään malliin, joka mahdollistaa talouden kohottamista käytännössä. Ei vain lupausten tasolla, vaan juuri toiminnan aikana. Jopa työpaikoissa on koeaika. 

Jos puolueet tai kansanedustajat eivät pysty käytännössä, eivät kykenee käytännössä, saamaan ratkaisevan muutoksen aikaan kohti valtion menestystä ja kansalaisten hyvinvoinnin toteutusta käytännössä, niin mielestäni kansalla pitää olla oikeus heitä irtisanoa.  

Kansanedustajienkin palkat ovat kansan maksamia, kuten myös puoluetuki.

Jos kansanedustajat tietäisivät että heitä ja puolueita, kansalla on oikeus irtisanoa, kyvyttömyytensä johdosta, he keskittyisivät kansan parhaan mahdolliseen palvelemiseen, mikä johtaisi hyvinvointivaltion menestymään.
Kykenemättömyys on vain jatkunut ja kansa siitä on kärsinyt.

Mielestäni kansalla pitää olla oikeus irtisanoa kansanedustajia ja

VAATIA KYKENEMÄTTÖMIEN PUOLUEIDEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMISTA
NIIDEN
KYKENEMÄTTÖMYYDEN JOHDOSTA      

- Kohottaa valtiontaloutta, valtion vaurastumista, kohottaa kansalaisten terveyttä ja
- Saada rahojen virtaa valtion kassaan
- Kohottaa teollisuutta ja maataloutta ja Kansalaisten ostovoimaa.    
Puolueiden lakkauttamista
- Kykenemättömyyden johdosta huolehtia eläkeläisistä vanhainkoodeista.
- Ja luoda kansalaisille riittävästi työpaikkoja, jotta tästä häpeästä n. 500 000 työttömyydestä pääsisi eroon.

- Ja kykenemättömyyden johdosta kohottaa terveydenhuoltopalveluita
“Ilmaisten” terveyden huollon nykytilanne vaatii ratkaisevan parannuksen käytännössä.
Vaatimukset kykenemättömien puolueiden lakkauttamiselle voisivat käynnistä jossain vaiheessa vaikka kansalta keräämien allekirjoitusten kautta.
Mielestäni
kansalla pitää olla mahdollisuus lakkauttaa niitä puolueita, jotka ovat kykenemättömiä edellä mainittuihin, varsinkin saamaan talous nousuun, tällaisena kriisiaikana.

Kansanedustajat ovat kansan palkkaamia ja myös puoluetuki tulee kansanrahoista. Kyse on siis kansan ylläpitämistä työpaikoista. Mutta työpaikoissakin on koeaika.

Tärkeää mm. on se että pelkkien lupausten antaminen ennen vaaleja loppuisi. Ja sen tilalle tulisi lupauksien elämään toteuttamisen toimintaa vaalien jälkeen.   

Se tilanne, joka nyt on päässyt kehittymään, ei voi enää jatkua. Tähän asti poliittiset päätökset ja suuntaukset ovat johtaneet valtiontalouden romahtamiseen

Lisäksi eduskunnan ulkopuolella olevia puolueita syrjitään ja sillä estetään paremmin ajattelevia tai eri tavalla ajattelevia muun muassa valtion talouden hoidosta, nousta eduskuntaan.

Koska media niistä on hiljaa, kansalaiset luulevat että ainoastaan eduskunnan puolueet ovat olemassa. Ja että eduskunnan ulkopuolella puolueita ei ole olemassakaan.

Kaikille puolueille pitää saada yhdenvertainen julkisuusoikeus. Että niistäkin radio, tv, lehdet puhuisivat yhtä paljon, kuin eduskunnan puolueista.
Ja antaa sitten luonnon valinnan päättää, mikä puolue niistä on parempi ja on arvoisempi nousta eduskuntaan. Silloinkin kysymys on kansan tahdon toteuttamisen käytännössä.  

Kansanedustajat ovat kansan palkkaamia ja myös puoluetuki tulee kansanrahoista.
Niin yhdenvertaisuus pitää näkyä. Ei vain sanoissa, vaan nimenomaan toiminnoissa.  
                                                  
Lisäksi ainoastaan eduskunnan puolueet saavat puoluetukia, joka on kymmeniä miljoonia euroa. Näillä rahoilla ne voisivat päästä markkinoimaan itsensä.

Poliitikot eivät aikoihin nousseet omiensa keskuudesta,
mikä sata vuotta sitten oli sääntönä´  kertoo Keijo Korhonen v. 2007 [6]

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esittää mallia, joka mielestäni varsinkin kriisitilanteessa ehkäisee valtion taloudellista romahtamista ja sen seuraamuksia
Mallia, joka antaisi mahdollisuuden Suomen nousta vakavasta kriisistä ylös, kohti valtion/= kansan korkeata elintasoa.

Ja esittää periaatteita, jotka tehostavat poliitikkoja hoitamaan kansalaisten asiat ja korjata epäoikeudenmukaisuuksia yhteiskunnassa käytännössä.

Ja kaikkien tuki , myös nykyisten puolueiden on tervetullut.
Kaikkihan lopulta valtion hyvinvoinnista hyötyvät.

Tässä kirjoituksessa olen esittänyt mielipiteeni. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään.
Olen vain huolissani Suomen ja muiden maiden tulevaisuudesta, kehityksestä kokonaisuudessa, nuoresta ja vanhasta sukupolvesta ja varsinkin nuoren sukupolven tulevaisuudesta.

Ja tarkoituksena on saada yhteisvoimin muuttaa tilannetta parempaan päin

kohti menestyvää Suomea, sen taloudellista, tieteellistä ja poliittista menestystä

Lana Kortie

Lähteet:
[1] Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” Espoo 2006 Kustantaja VS-Kustannus ISBN 952-92-0605-4
[2]  “Itsenäisyydestä on kysymys” Vaiettu totuus EU:n perustuslaista v. 2007 ISBN 952-91-8256-2  Toim. Ilkka Hakalehto ja Antti  Pesonen
[3]  Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen” ISBN 978-952-5817-17-1 Kustantaja Helmimedia Oy. 2010
[4]  Pekka Lahtinen ”Verkko kiristyy” ISBN 951-96805-5-1 EU:n taustalla on suuri, salainen suunnitelma: Maailman hallituksen perustaminen. Kustantaja Tampereen Kristillinen Yhteisö ry. 1999
[5]  Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus” v. 2010 ISBN 978-952-67391-0-6  VS-Kustannus
[6]  Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva ISBN 978-952-92-1736-6 Kustantaja VS-Kustannus v. 2007  

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat