LanaKortie Politiikan sivuja

EU:n valheellisuudesta ja Eduskunnan korruptiosta

VALHEITA ON ALKAANUT JO ENNEN EU:N KANSANÄÄNESTYSTÄ 

Ilkka Hakalehto kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys” kirjoittaa:

”Ennen asian käsittelemistä eduskunnassa järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys.

Valtion varoista tuettiin hallituksen haluaman tuloksen saavuttamiseksi monikertaisesti enemmän EU-jäsenyyden kannattajien kuin sen vastustajien kansanäänestyskampanjaa…

Unionistien haluama äänestystulos oli saavutettu paitsi

SUURELLA RAHALLA, VALHEELLISILLA LUPAUKSILLA

ja tosiasioita röyhkeästi vääristelemällä.

EU-jäsenyyden väitettiin lisäävän Suomen itsenäisyyttä. 

UNIONISTIEN VALHEPROPAGANDASSA

jolla edistettiin raha- ja

PÄÄOMAVALLAN ITSEKKÄITÄ ETUJA

pääomavallan etuja, tosiasiat käännettiin päälaelleen” lue lisää -> Suomi huijattin Eu:hun.

EU:n todellisuudesta samoin tavoin kuin vaihtoehtoishoitojenkin kohdalla, totuus 

ei ole päässyt mediaan, mutta valheet ovat päässeet ja samalla periaatteella.

Kuinka rehellinen on EU? Keijo Korhonen  ”Itsenäisyyden lyhyt historia” kirjoittaa:

”VALHE, salailu, PETOS ovat EU-uskonnon metodeja” 

Suomessa on pitkään ollut laillinen mahdollisuus yritysten vaikuttaa rahallisesti eduskuntaan.

”Suomessa merkittävien puolueiden johtajat

ja valta-asemiin nousseet poliitikot olivat jo pitkään olleet

läheisessä yhteistyössä talouselämän, teollisuuden, pankkien ja rakennusliikkeiden johtopiirien kanssa.

He olivat tottuneet toimimaan näiden toivomalla tavalla ja luottamaan siihen että
vastavuoroisesti heidän vaalikulunsa ja muut vastaavat tarpeensa tulisivat

hoidetuksi” muusta, kuin asianomaisen omasta lompakosta”

- Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle  Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s. 39. 

NATOA MYÖS OHJAAVAT KORPORAATIOT

Yksityisomistuksessa olevan yrityksen toimintatavoite on tehdä voittoa.

Ulkomaalainen aseteollisuus tarvitsee raaka-aineita ja muut yritykset hyötyvät raaka-aineista.

”Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt amerikkalaisille sijoittajille” (Ari Ojapelto(2). 

PRESIDENTTIEN, PÄÄMINISTERIEN JA SOTILASJOHTAJIEN KORRUPTIOSTA

Otan osan Pekka Lahtisen julkaisemasta (1) artikkelista: Kreikankielisen Anekshgito aikakausilehden nro 102 marraskuu 1994. Maailmanhallitus, sisäpiirin jäsenten haastattelu…?

Athanasios Strigas on tällä hetkellä Naton korkeimman sotilasjohtajan erityisneuvonantaja ja läheisessä yhteydessä Trilateraaliseen komissioon.

”Voi kuulostaa liioittelulta, mutta poliittiset ja sotilaalliset päättäjät johtavat kansoja kahden maailmanlaajuisen keskuksen käskyjen mukaan: Trilateraalisen komission ja Bilderberg-ryhmän…Jo nyt maailmaa johtavat näiden kahden keskuksen edustajat….

Kuinka nämä keskukset saavat niin paljon valtaa? Mielestäni on selvää, että he saavat valtaa kontrolloimalla kansainvälistä varallisuutta sekä politiikkojen, kuten

presidenttien ja pääministerien (joista useimmat ovat teknokraatteja)

nimittämisen kautta, joita he hallitsevat ja ohjaavat                              
Miten kandidaattien valinta on mahdollista? Hyväksyvätkö huippupoliitikot vain nukkevaikuttajan osan?

Tämä on hyvä kysymys, mutta täytyy muistaa että, että ihmisten kunnianhimo ei tunne rajoja. On olemassa kyvykkäitä ihmisiä, jotka eivät välitä….          

Jäsenten täytyy maailmanlaajuisesti taata kahden kansainvälisten keskuksen tulot

Millaisia metodeja, ryhmittymiä ja rakenteita nämä maailmanlaajuiset päätösvaltaa harjoittavat keskukset käyttävät? Käytetyt metodit ovat yksinkertaisia.

Minä ylennän sinut presidentiksi, pääministeriksi tai sotilasjohtajaksi.

Sinä hyväksyt asemasi ilman valtaa olevana johtajana ja saat eettisiä ja taloudellista hyötyä

Vastapainoksi sinun täytyy sokeasti totella meitä. Jos et tee niin, me tuhoamme sinut korruption, pakkoeron tai salamurhan kautta”

(mielestäni on selvä että näiden kahden keskusten valitut henkilöt salamurhan pelossa he eivät pysty joustamaan kansan tarpeen mukaisesti,

tästä syystä olisi järkevä, jos he sopisivat ja neuvottelisivat muiden kanssa ja vapauttavat paikkansa hyvässä sovussa toisille).

EDUSKUNNAN KORRUPTIOSTA

Suomessa pitkään on ollut laillinen mahdollisuus, joka sallii yritysten rahallista vaikutusta eduskuntaan.
Itse periaate mahdollista lain ja päätösten ostamista etukäteen, jo vaalien aikana.

”Talouselämä on aina rahoittanut Suomessa oikeistopuolueita.

Mutta onpas se TT:n eläkkeellä olevan Tapani Kahrin mukaan antanut rahallista tukea taktisista syistä myös sosiaalidemokraateille.

Jopa vieraat vallat ovat pyrkineet vaikuttamaan Suomen sodanjälkeiseen politiikkaan.

Yhdysvaltojen CIA on antanut salaa rahaa sosiaalidemokraateille ja raha on myös kelvannut…” Kirjoittaa Ari Ojapelto (2)

”Vaikka Kokoomus, Sosiaali-demokraatit ja Keskusta ovat näennäisesti toisiaan vastaan, ovat ne harjoitetun politiikkansa perusteella yksi ja sama puolue.

Em. puolueiden johtajat ovat myös kaikki Bilderberg-kerhon jäseniä. Kirjoittaa Pekka Lahtinen (1).

”Sdp:n ja Vasemmistoliiton kasvavaa rahantarve järjestyy myötäilemällä vallalla olevaa uusliberalismia
Mutta mitä vähemmän vasemmistolla on valtaa, sitä vähemmän tihkuu rahaa puolueiden tilille” …

”Vihreä Liitto, jonka Suomen puolueista piti edustaa ekologisuutta, myi tuota pikaa esioikeutensa ministeripaikoista” kirjoittaa Eero Taivalsaari (6) 

entä kuinka moni muu on myynyt?

MITÄ PUOLUEITA PITÄISI NYT LAKKAUTTAA?

Ilkka Hakalehto kirjoittaa kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys”:

”Kokoomuslaiset ja muut oikeistolaiset kansanedustajat tekivät 1930-luvulla Suomen eduskunnassa aloitteen Suomen sosiaalidemokraattisten puolueiden Lakkauttamisesta siitä syystä että se kuului sosiaalidemokraattisten puolueiden kansainväliseen järjestöön.

Nyt kokoomus itse kuuluu EU-maiden konservatiivisten oikeistopuolueiden yhteiseen europuolueeseen”

"Suomalaisilla ei ole oikeutta muodostaa omaa erillistä Suomen edustajaryhmää. Suomalaismepit ”edustavat Euroopan kansaa” ja toimivat minkä toimivat omissa yleiseurooppalaisissa puolueryhmissään”

(mutta kuka ohjaa suomalaisia puolueita EU-ketjun toisessa päässä?)

”Suomalaismeppien poliittinen valta on helposti kuviteltavissa.

Huvittavinta on Kepun edustajien asema. Harvassa EU:n jäsenmaassa on keskustapuoluetta, joten

kepulaiset joutuvat istumaan jonkinlaisessa parlamentin liberaaliryhmissä” kirjoittaa Keijo Korhonen (4)   

”Poliittisen pimityksen kohteeksi joutuneet suomalaiset tuskin tietävät, että
heidän valitsemiaan kansanedustajia voi lahjoa ilman että lahjonnan kohteita sen enempää kuin
lahjoitakaan voi asettaa syytteeseen.

Tämä johtuu siitä, että kansanedustaja - toisin kuin esim. kunnanvaltuutettu - ei toimi virkavastuulla, mikä on Suomessa lahjusten otosta syytteeseen panon ehtona.

Tästä syystä rikospoliisi ei voi edes tutkia mainitun laisia rikoksia” tämä sitaatti kirjasta ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s.88

Keijo Korhonen Maastrichtin sopimuksesta kirjassa ”Itsenäisyyden lyhyt historia”:

”Suomen johtajat eivät tosin lukeneet  Maastrichtin sopimusta, mutta allekirjoittivat sen ja ovat sitä viimeistä piirtoa myöten tunnontarkasti noudattaneet ”   

Mistä he tiesivät mitä sopimus edes sisältää? - Valmiina kaikkeen?

ja  Eero Taivalsaari kirjassaan ”Unohdettu viisaus” kirjoittaa:                         
”Italian Mafioista
kirjan kirjoittanut Sami Parkkonen totesi HS:n yläkerta-artikkelissa syksyllä 2009, että

vaalirahoituksen puolustuspuheen vuoroissa esiin tuotu perustelu ”maan tapa” ei tee tyhjäksi vaalirahoituksen laittomuutta:

”Liike-elämän eliitin ja poliittisen eliitin kansalaisilta salatussa yhteispelissä

maan tavalla tarkoitetaan toimintaa, josta molemmat hyötyvät sekä taloudellisesti että poliittisesti”  

 Natosta: ”Vuoden 2011 vaalien aikana kokoomuspoliitikot kulkivat ahkerasti Yhdysvaltain lähetystössä, Itäinen puistotie 14. Huhujen mukaan kokoomuslaiset lupasivat Suomen liittyvän Natoon tulevalla vaalikaudella,

jos kokoomus voittaa vaalit. Kokoomus voitti ja alkoi sen kaltainen Nato-vouhutus, ettei paremmalla väliä.”. kirjoittaa Reino Welling Kansanääni 1/15.

MEDIAN KORRUPTIOSTA

”Entinen toimittaja, nykyinen kirjailija Leif Salmèn toteaa Aamulehden haastattelussa 15.10.1994:

”Länsimäissä hellitään myyttiä, että media, neljäs valtiomahti, olisi lääke tuhoisaa vallankäyttöä, korruptiota, byrokratiaa ja vinoutunutta yhteiskuntamoraalia vastaan.

Todellisuudessa journalistikunta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, on

KIINTEÄ OSA VALTAELIITTIÄ….Maailmanlaajuisesti MEDIA on mylly, joka PYÖRITTÄÄ päiväuunia, VALHEITA,  PROPAGANDAA ja vääriä tietoja. Media ei asetu valtaa vastaan missään tärkeässä asiassa”

TÄMÄ KERTOO KUINKA TÄRKEÄ TIEDOTUSVÄLINEIDEN  
OLLA VALTION OMISTUKSESSA JA KIELTÄÄ KORRUPTION EDUSKUNNASSA

sillä korruptio eduskunnassa mahdollistaa muiden etujen edustamista, kuin kansan.

Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”:

”Tavaksi on tullut, että valtionneuvoston jäseniä ja puoluetyöntekijöitä nimitetään valtion korkeapalkkaisiin virkoihin” (levittäytyykö pääomavaltaa siihenkin?)

Kun ulkomaalaisen vieraan vallan vaikutukset ja propagandaa eivät ole koskenut suomen mediaa ja politiikkoja, silloin

MIKÄ VAHVISTAA SUOMEN PUOLUSTUSTA?

mm. suurmedian pitäminen valtion omistuksessa,

voidakseen lakkauttaa yksityisten ja ulkomaalaisten piirien propagandan mahdollisuuksia.

ja myös suuryritysten pitäminen valtion omistuksessa, voidakseen lakkauttaa niiden pyrkimyksiä sotiin, yritysetujen,

mm. raaka-aineiden  vuoksi.

Sekä maatalouden ja teollisuuden kotimaistuminen, voidakseen huolehtia

että suomi ei tulisi toisten maiden orjiksi.

Varsinkin suomalainen media ei saa olla ulkomaalaisten omistuksessa.

lisäksi suomalaisten politiikkoihin korruptio pitää kieltää!

KORRUPTIO EDUSKUNNASSA JA MUISSA LIITOISSA

Voivat vaarantaa Suomen puolustusta ja turvallisuutta. Koska korruptiolle on aina syy.
Ja koska rahojen kanssa voi tulla EHTOJA .

LIITTOISTA JA VIERAISTA

Suurliitot ovat korporaatioiden ohjaamia.

SUOMEN TURVALLISUUS POHJAUTUU KANSAN VALTAAN ja itsenäisyyteen

Koska tavallinen kansa ei halua sotia. Kansan omistama lehdistö kirjoittaa rehellisesti.
Kansa ei hyödy sodista.

Jos Suomi, ollessa taas kansan valtio, haluasi vahvistaa puolustuskykyään, se on tehtävä

SAMANLAISTEN, ITSENÄISTEN VALTIOIDEN YHTEISTYÖLLÄ

Sellaisten valtioiden, joiden suuryritykset, suurmedia ovat valtion omistuksessa ja politiikkojen korruptio on  kielletty.

Voidakseen välttää näiden valtioiden hyväksikäyttöä korporaatioden etujen mukaisesti mm. raaka-aineiden vuoksi sotiin.

Itsenäisyyden aikana, kun pitkälti suuryritykset oli valtion omistuksessa

korruptio oli kielletty Suomi on menestynyt taloudellisesti. Itsenäisyyden ja puolueettomuuden aikana, Suomi on säästynyt sodista.   Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus”:

Kulttuuripiireissä kaivattiin puoluerajat ja ideologiat yllättävää foorumia. Niin starttasi kerran kuussa ilmestynyt, myöhemmäksi viikonlehdiksi muokattu Näköpiiri (1978-1983) kustannusyhtiönään samanniminen osuuskunta. Sana oli vapaa katvealueiden kartoittamiseen, ja pengottavaa riitti.

Jotakin silloisesta optimismista kertoo kirjailija Erno Paasilinnan haastattelun virke:

”Olemme kuitenkin hyvin onnellinen kansa.

Meillä on oma kieli, hallinto, vapaat vaalit - olemme itsenäisiä ja vapaita”

Itsenäisyyden aika on ollut Suomen kansalle onnellisuuden, rauhan ja korkean taloudellisen menestyksen aikaa.

-------------------------------------

Lana Kortie

 

Lähteet:

(1) Pekka Lahtinen ”Verkko kiristyy” EU:n taustalla on suuri, salainen suunnitelma: Maailman hallituksen perustaminen v. 1999

(2) Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” v. 2006

(3) Toim. Ilkka Hakalehto ja Antti  Pesonen enemmän ”Itsenäisyydestä on kysymys” Vaiettu totuus EU:n perustuslaista v. 2007
(4) Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva v. 2007
(5) Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista  
(6) Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus” v. 2010
(7) Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen v. 2010  

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat