*

LanaKortie Politiikan sivuja

VALHEPROPAGANDALLA VENÄJÄSTÄ -> LOUKKUUN Myös korruptiosta

KOUKKUUN ja LOUKKUUN. Saksalainen filosofi Friedrich Hegel esitti periaatteen ”teesi, antiteesi ja synteesi”, jonka avulla voi manipuloida ihmisiä ja jolla

SAADAAN MUUTOS VALITSEVAAN POLITTIKAAN

1. Teesi = Ensin Luodaan ongelma. 2. Antiteesi = Synnytetään ongelmalle vastakakkua, kuten pelkoa ja paniikkia
3. Synteesi = Tarjotaan ratkaisua ongelmalle, joka on muutos, mihinkään ihmiset eivät olisi missään tapauksessa suostuneet ilman psykologista säätelyä, joka saatiin aikaan kahdella ensimmäisellä vaiheella

Mielestäni sitä voidaan ymmärtää seuraavasti ja tässä kirjoituksessa muutenkin esitän mielipiteeni:

Ensin luodaan ongelma (fiktiota) -> Pelkoja ja Paniikkia  ->

Sitten tarjotaan ratkaisua ongelmalle, mihin ihmiset eivät olisi suostuneet muuten

Valheellinen Propaganda  -> Pelkoja -> Koukkuun -> Pakko!!! -> Loukkuun
 
MITKÄ MOTIIVIT ON KAIKEN TAKANA?  SUOMI SAATIIN RYSSÄN PELOSSA EU:hun

”Sama vanhaa rysäpelkoa lietsottiin taas kerran ennen syksyn 1994 kansanäänestystä. Se luultavasti ratkaisi tuloksen”…

”Äänestäjien enemmistö ei olisi hyväksynyt EU:n jäsenyyttä ilman irrationaalista Venäjän-pelkoa. Vallanpitäjät nimenomaan lietsoivat sitä” kirjoittaa Keijo Korhonen  (4)

MUTTA  NYT LIITTOVALTION KEHITYKSESSÄ UHKAA LIETSOTAAN TAAS saadakseen suomalaisia LIITTOVALTION kehitykseen LOUKKUUN ja Natoon.

Ja mielestäni muuta sisältöä pitää liitoissa olla, kuin uhkakuvien rakentamista.

VALHEITA ON ALKAANUT ENNEN EU:N KANSANÄÄNESTYSTÄ 

Ilkka Hakalehto kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys” kirjoittaa: ”Ennen asian käsittelemistä eduskunnassa järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys.

Valtion varoista tuettiin hallituksen haluaman tuloksen saavuttamiseksi monikertaisesti enemmän EU-jäsenyyden kannattajien kuin sen vastustajien kansanäänestyskampanjaa…

Unionistien haluama äänestystulos oli saavutettu paitsi suurella rahalla, VALHEELLISILLA LUPAUKSILLA ja tosiasioita röyhkeästi vääristelemällä.

EU-jäsenyyden väitettiin lisäävän Suomen itsenäisyyttä. 

Unionistien VALHEPROPAGANDASSA, jolla edistettiin raha- ja PÄÄOMAVALLAN itsekkäitä  ETUJA pääomavallan etuja, tosiasiat käännettiin päälaelleen” lue lisää -> Suomi huijattin Eu:hun.

Totuus EU:n todellisuudesta samoin tavoin kuin vaihtoehtoishoitoistakin ja  ei ole päässyt mediaan, mutta valheet ovat päässeet ja samalla periaatteella
TOTUUS VENÄJÄSTÄ mlukaan lukien Ukrainan tilanteesta EI PÄÄSE MEDIAAN

Kuinka rehellinen on EU? Keijo Korhonen  ”Itsenäisyyden lyhyt historia” kirjoittaa:

”VALHE, salailu, PETOS ovat EU-uskonnon metodeja”  

Moni on sitä mieltä että
VALHEPROPAGANDALLA VENÄJÄSTÄ yritetään käynnistää 3 MAAILMAN SOTAA!

Natoa ohjaa USA. Ja USA:ta ohjaa globaalikapitalismi. Yksityisomistuksessa olevan yrityksen toimintatavoite on tehdä voittoa. Ulkomaalainen aseteollisuus tarvitsee raaka-aineita ja muut yritykset hyötyvät raaka-aineista.

EU:TA JA USA:TA OHJAAVAT SUURYRITYKSET

Suurpankkiirin Rothchildin mukaan: geopolitiikka vaarallisinta sitten toisen maailmansodan

Meidän PITÄÄ SAADA PÄÄTTÄÄ MIHIN LAPSIEMME KUOLEVAT

Ei ainakaan ulkomaalaisten yritysten hyötyä varten.

Suomessa on pitkään ollut laillinen mahdollisuus yritysten vaikuttaa rahallisesti eduskuntaan.

”Suomessa merkittävien puolueiden johtajat ja valta-asemiin nousseet poliitikot olivat jo pitkään olleet
läheisessä yhteistyössä talouselämän, teollisuuden, pankkien ja rakennusliikkeiden johtopiirien kanssa.

He olivat tottuneet toimimaan näiden toivomalla tavalla ja luottamaan siihen että
vastavuoroisesti heidän vaalikulunsa ja muut vastaavat tarpeensa tulisivat ”hoidetuksi” muusta, kuin asianomaisen omasta lompakosta”
- Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle  Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s. 39. 

”Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt amerikkalaisille sijoittajille” (Ari Ojapelto(2). 

Median valheellisuudesta. Pekka Lahtinen kirjassaan (1) kertoo, että  

Amerikkalainen pankkiiridynastia hallitsee viimekädessä lääketeollisuutta, kontrolloi tutkimustyötä sekä MAAILMANVALTAMEDIAN, jotka LEVITTÄVÄT säännöllisin väliajoin VALHEITA…

PRESIDENTTIEN, PÄÄMINISTERIEN JA SOTILASJOHTAJIEN KORRUPTIOSTA

Otan osan Pekka Lahtisen julkaisemasta (1) artikkelista: Kreikankielisen Anekshgito aikakausilehden nro 102 marraskuu 1994. Maailmanhallitus, sisäpiirin jäsenten haastattelu…?

Athanasios Strigas on tällä hetkellä Naton korkeimman sotilasjohtajan erityisneuvonantaja ja läheisessä yhteydessä Trilateraaliseen komissioon.

”Voi kuulostaa liioittelulta, mutta poliittiset ja sotilaalliset päättäjät johtavat kansoja kahden maailmanlaajuisen keskuksen käskyjen mukaan: Trilateraalisen komission ja Bilderberg-ryhmän…Jo nyt maailmaa johtavat näiden kahden keskuksen edustajat….

Kuinka nämä keskukset saavat niin paljon valtaa? Mielestäni on selvää, että he saavat valtaa kontrolloimalla kansainvälistä varallisuutta sekä politiikkojen, kuten presidenttien ja pääministerien (joista useimmat ovat teknokraatteja) nimittämisen kautta, joita he hallitsevat ja ohjaavat.                                      
Miten kandidaattien valinta on mahdollista? Hyväksyvätkö huippupoliitikot vain nukkevaikuttajan osan?

Tämä on hyvä kysymys, mutta täytyy muistaa että, että ihmisten kunnianhimo ei tunne rajoja. On olemassa kyvykkäitä ihmisiä, jotka eivät välitä….          

Jäsenten täytyy maailmanlaajuisesti taata kahden kansainvälisten keskuksen tulot

Millaisia metodeja, ryhmittymiä ja rakenteita nämä maailmanlaajuiset päätösvaltaa harjoittavat keskukset käyttävät? Käytetyt metodit ovat yksinkertaisia.

Minä ylennän sinut presidentiksi, pääministeriksi tai sotilasjohtajaksi.

Sinä hyväksyt asemasi ilman valtaa olevana johtajana ja saat eettisiä ja taloudellista hyötyä

Vastapainoksi sinun täytyy sokeasti totella meitä. Jos et tee niin, me tuhoamme sinut korruption, pakkoeron tai salamurhan kautta”

(mielestäni on selvä että näitä kahden keskusten valitut henkilöt salamurhan pelossa he eivät pysty joustamaan kansan tarpeen mukaisesti, tästä syystä olisi järkevä, jos he sopisivat ja neuvottelisivat muiden kanssa ja vapauttavat paikkansa hyvässä sovussa toisille).

EDUSKUNNAN KORRUPTIOSTA

Suomessa pitkään on ollut laillinen mahdollisuus, joka sallii yritysten rahallista vaikutusta eduskuntaan.
Itse periaate mahdollista lain ja päätösten ostamista etukäteen, jo vaalien aikana.

”Talouselämä on aina rahoittanut Suomessa oikeistopuolueita.

Mutta onpas se TT:n eläkkeellä olevan Tapani Kahrin mukaan antanut rahallista tukea taktisista syistä myös sosiaalidemokraateille.

Jopa vieraat vallat ovat pyrkineet vaikuttamaan Suomen sodanjälkeiseen politiikkaan.

Yhdysvaltojen CIA on antanut salaa rahaa sosiaalidemokraateille ja raha on myös kelvannut…” Kirjoittaa Ari Ojapelto (2)

”Vaikka Kokoomus, Sosiaali-demokraatit ja Keskusta ovat näennäisesti toisiaan vastaan, ovat ne harjoitetun politiikkansa perusteella yksi ja sama puolue.
Em. puolueiden johtajat ovat myös kaikki Bilderberg-kerhon jäseniä. Kirjoittaa Pekka Lahtinen (1).

”Sdp:n ja Vasemmistoliiton kasvavaa rahantarve järjestyy myötäilemällä vallalla olevaa uusliberalismia
Mutta mitä vähemmän vasemmistolla on valtaa, sitä vähemmän tihkuu rahaa puolueiden tilille” …

”Vihreä Liitto, jonka Suomen puolueista piti edustaa ekologisuutta, myi tuota pikaa esioikeutensa ministeripaikoista” kirjoittaa Eero Taivalsaari (6) 

entä kuinka moni muu on myynyt?

MITÄ PUOLUEITA PITÄISI NYT LAKKAUTTAA? Ilkka Hakalehto kirjoittaa kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys”:

”Kokoomuslaiset ja muut oikeistolaiset kansanedustajat tekivät 1930-luvulla Suomen eduskunnassa aloitteen Suomen sosiaalidemokraattisten puolueiden Lakkauttamisesta siitä syystä että se kuului sosiaalidemokraattisten puolueiden kansainväliseen järjestöön.

Nyt kokoomus itse kuuluu EU-maiden konservatiivisten oikeistopuolueiden yhteiseen europuolueeseen”

"Suomalaisilla ei ole oikeutta muodostaa omaa erillistä Suomen edustajaryhmää. Suomalaismepit ”edustavat Euroopan kansaa” ja toimivat minkä toimivat omissa yleiseurooppalaisissa puolueryhmissään”

(mutta kuka ohjaa suomalaisia puolueita EU-ketjun toisessa päässä?)

”Suomalaismeppien poliittinen valta on helposti kuviteltavissa.

Huvittavinta on Kepun edustajien asema. Harvassa EU:n jäsenmaassa on keskustapuoluetta, joten

kepulaiset joutuvat istumaan jonkinlaisessa parlamentin liberaaliryhmissä” kirjoittaa Keijo Korhonen (4)   

”Poliittisen pimityksen kohteeksi joutuneet suomalaiset tuskin tietävät, että
heidän valitsemiaan kansanedustajia voi lahjoa ilman, että lahjonnan kohteita sen enempää kuin
lahjoitakaan voi asettaa syytteeseen.

Tämä johtuu siitä, että kansanedustaja - toisin kuin esim. kunnanvaltuutettu - ei toimi virkavastuulla, mikä on Suomessa on lahjusten otosta syytteeseen panon ehtona.

Tästä syystä rikospoliisi ei voi edes tutkia mainitun laisia rikoksia” tämä sitaatti kirjasta ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s.88

Keijo Korhonen Maastrichtin sopimuksesta kirjassa ”Itsenäisyyden lyhyt historia”:

”Suomen johtajat EIVÄT tosin LUKENEET  Maastrichtin sopimusta, mutta allekirjoittivat sen ja ovat sitä viimeistä piirtoa myöten tunnontarkasti noudattaneet ”   

Mistä he tiesivät mitä sopimus edes sisältää? - Valmiina kaikkeen?

ja  Eero Taivalsaari kirjassaan ”Unohdettu viisaus” kirjoittaa:                         
”Italian Mafioista
kirjan kirjoittanut Sami Parkkonen totesi HS:n yläkerta-artikkelissa syksyllä 2009, että vaalirahoituksen puolustuspuheen vuoroissa esiin tuotu perustelu ”maan tapa” ei tee tyhjäksi vaalirahoituksen laittomuutta:

”Liike-elämän eliitin ja poliittisen eliitin kansalaisilta salatussa yhteispelissä maan tavalla tarkoitetaan toimintaa, josta molemmat hyötyvät sekä taloudellisesti että poliittisesti”  

 Natosta: ”Vuoden 2011 vaalien aikana kokoomuspoliitikot kulkivat ahkerasti Yhdysvaltain lähetystössä, Itäinen puistotie 14. Huhujen mukaan kokoomuslaiset lupasivat Suomen liittyvän Natoon tulevalla vaalikaudella,

jos kokoomus voittaa vaalit. Kokoomus voitti ja alkoi sen kaltainen Nato-vouhutus, ettei paremmalla väliä.”. kirjoittaa Reino Welling Kansanääni 1/15.

Herää kysymys kävivätkö muutkin Venäjää ”uhkana” pitävät poliitikot USA:n lähetystössä?

”Entinen toimittaja, nykyinen kirjailija Leif Salmèn toteaa Aamulehden haastattelussa 15.10.1994: ”Länsimäissä hellitään myyttiä, että media, neljäs valtiomahti, olisi lääke tuhoisaa vallankäyttöä, korruptiota, byrokratiaa ja vinoutunutta yhteiskuntamoraalia vastaan.

Todellisuudessa journalistikunta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, on KIINTEÄ OSA VALTAELIITTIÄ….Maailmanlaajuisesti MEDIA on mylly, joka PYÖRITTÄÄ päiväuunia, VALHEITA,  PROPAGANDAA ja vääriä tietoja. Media ei asetu valtaa vastaan missään tärkeässä asiassa”

TÄMÄ KERTOO KUINKA TÄRKEÄ TIEDOTUSVÄLINEIDEN  
OLLA VALTION OMISTUKSESSA JA KIELTÄÄ KORRUPTION EDUSKUNNASSA

koska korruptio eduskunnassa mahdollistaa muiden etujen edustamista, kuin kansan.

”Vielä 1930-luvulla ja 1940 -luvun jälkipuoliskolla kansanenemmistö torjui puolueiden avulla ensin fasistiset ja sitten kommunistiset totalitaarisen järjestelmän pystyttämiseen tähdänneet pyrkimykset.”

nykyisin kansanenemmistön tahdolla ei ole mitään merkitystä.

Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”:

”Tavaksi on tullut, että valtionneuvoston jäseniä ja puoluetyöntekijöitä nimitetään valtion korkeapalkkaisiin virkoihin” (levittäytyykö pääomavaltaa siihenkin?)

Kun ulkomaalaisen vieraan vallan vaikutukset ja propagandaa eivät ole koskenut suomen mediaa ja politiikkoja, silloin

 SUOMELLA OLI HYVIÄ AIKOJA ja HYÖTYÄ VENÄJÄSTÄ!Eero Taivalsaari kirjassaan ”Unohdettu viisaus” kirjoittaa:

”Sillä historia - etenkin talous-,
ja miksei myös kulttuurihistoria - tekee selvästi, että

Hyvät naapurisuhteet itäiseen naapuriin ovat poikkeuksetta olleet maamme eduksi”

”Venäjä tarjoaa tulevaisuudessa Suomelle PAREMMAT KAUPALLISET ja TAALOUDELLISEN yhteistoiminnan mahdollisuudet, KUIN YKSIKÄÄN TOINEN MAA.  

Venäjän -tuntemukseen EI RIITÄ NOJAUTUMINEN länsieurooppalaisin ja amerikkalaisiin LÄHTEISIIN”
kirjoittaa Keijo Korhonen (4)                                                                                                                     

Venäjä ei ole halunnut Suomesta mitään muuta kuin turvaa rajallaan, ja on kompensoinut sitä turvaa Suomalaisille anteliaasti

NATOSTA siis ulkomaalaisten auttamisesta ja suomalaisten hyväksikäytöstä

SIIS LUULEVATKO SUOMALAISET ETTÄ JOKU VIERÄS ON VALMIS ANTAAMAAN ELÄMÄNSÄ SUOMEN TAKIA?
sitaatit kirjasta  Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” :

”Sotien aikana suomalaiset tiesivät tulevansa toimeen - Viaporin kuninkaanportin hakattujen Augustin Ehrensvärdin sanoin - ”luottamatta vieraan apuun”

Suomalaiset tajusivat sotien jälkeen, että Suomen olisi pakko kaikissa olosuhteissa selviytyä yksin.”

”Sisimmässään kansalaiset kyllä tietävät, että ”Länsi” ei tositilanteessa tule Suomea auttamaan Sellaista EI OLE KOSKAAN TAPAHTUNUT historian pitkässä juoksussa

”Oi Eurooppa, missä sun poikasi on/ Me seisomme rajalla yksin”

- Olavi Paavolainen löysi säkeen jatkosodan alussa 1941 puuhun riipustettuna juuri ennen suomalaishyökkäyksen alkamista. - Verellä sotavuosina ostetut opetukset

”Suomessa Talvisodan loppuviikkoina oli todella Englannin ja Ranskan väliintulon optio…

Länsiliittoutuneiden salaiset dokumentit ovat kuitenkin aikoja sitten käytettävissä.

Ne kertovat selkeästi, että suunnittelun englantilais- ranskalaisen retkikunnan tehtävä oli Narvikin sataman ja Pohjois- Ruotsin MALMIVAROJEN HALTUUN OTTAMINEN”

”Sodan opetuksia heijastellen muuan Suuren Sukupolven jäsen, presidentti
Urho Kekkonen totesi vuosikymmeniä myöhemmin avunannosta vihjaileville länsieurooppalaisille diplomaatille:

Meillä suomalaisilla on kokemusta katteettomista lupauksista ja mäet täynnä ristejä”

”Suomen kansalaisten on jälleen tajuttava, että
TÄRKEIMPIÄ ULKOSUHTEITA ovat kansankunnan SUHTEET LÄHINAAPUREIHIN”                                                                          

 Olen samaa mieltä ja suhteisiin lähinaapuriin on panostettava!  

MIKÄ VAHVISTAA SUOMEN PUOLUSTUSTA?

SUOMEN PUOLUSTUKSEN ja turvallisuuden KULMAKIVI

ON SUURMEDIAN PITÄMINEN VALTION OMISTUKSESSA, kuten myös suuryritysten.

Suomalaisten olisi tärkeää saada tietää mitä todellisuudessa Ukrainassa tapahtuu.

Tämä onnistuisi  silloin kun Suomen media tulee olemaan valtion omistuksessa. Tämä poistaisi pohjan aivopestää kilttejä suomalaisia ja manipuloida heitä.

Suomalainen media ei saa olla ulkomaalaisten omistuksessa eikä kontrollissa.

Toisen ymmärtäminen voi ratkaista riitoja ja ongelmia ja tuottaa suuria taloudellisia hyötyä.

lisäksi voidakseen luottaa suomalaisten politiikkoihin korruptio eduskunnan pitää kieltää!

KORRUPTIO EDUSKUNNASSA JA MUISSA LIITOISSA

Voivat vaarantaa Suomen puolustusta ja turvallisuutta. Koska korruptiolle on aina syy.
Ja koska rahojen kanssa voi tulla EHTOJA .

LIITTOISTA JA VIERAISTA

Kenelläkään ei ole tarvetta ja halua pitää suomalaisista huoltaa.

Venäjä on POIKKEUS; se on pitänyt Suomesta huoltaa; koska sillä on ollut TARVE PITÄÄ TURVAA RAJALLAAN. Suomi on sen takia saanut Venäjältä taloudellisia ja muita etuja. Etu on ollut molemminpuolinen!

Muilla liitoilla ja mailla ei ole tarvetta pitää Suomesta huoltaa.

On ihan naurettava että joku muu maa tai liitto alkaa pitämään Suomen taloudesta jne huoltaa.

Kuinka paljon Suomalaiset  ajattelevat esim. USA:n tai Saksan taloudellisesta menestystä?
Herätys.

Todellinen ja taloudellinen menestys muodostuu kilpailussa, ei päätösvallan menetyksessä.

SUOMEN TURVALLISUUS POHJAUTUU KANSAN VALTAAN ja itsenäisyyteen

Koska tavallinen kansa ei halua sotia. Kansan omistama lehdistö kirjoittaa rehellisesti.
Kansalla ei ole motiivia tulehduttaa väliä Venäjän kanssa, haastaa riitoja ja aloittaa sotia. Kansa ei hyödy sodista.

Jos Suomi, ollessa taas kansan valtio, haluasi vahvistaa puolustuskykyään, se on

tehtävä samanlaisten kansanvaltioiden yhteistyössä, joissa on vahvat kansan vallan valvontamekanismit.
Ja kansan enemmistön tahto toteutuu käytännössä.

Liitoissa oleva ja isojen yritysten kautta suomen eduskuntaa ohjaava
VIERÄSVALTAA HEIKENTÄÄ SUOMEN PUOLUSTUSTA
Ja turvallisuutta

Koska ei voi tietää mitä sillä on taka-ajatuksessaan

MITEN JATKOSSA VENÄJÄN KANSSA?

Kun Venäjä haukutaan haluan muistuttaa, että Venäjä on antanut Suomelle oman valuutan.

Venäjän vallan alaisena olleelle autonomiselle Suomelle v. 1865 J.V. Snellmanin toiminnan tuloksena saatu Suomen markka

Millainen on venäläisluonne? Etelä-karjalassa, jossa on paljon venäläisiä: kanssa on siis tuttu,

moni suomalainen mies haluaa naimisiin venäläisen naisen kanssa.
Miehet kertovat perusteeksi, että venäläinen nainen huolehtii miehestään kuin omasta pojastaan. 

Venäläisille on tyyppisistä huolehtia ja välittää muista. Yksi kiinteistövälittäjä Imatralla sanoi minulle, kun puhumme vuokralaisista, että heillä ei ole huonoa kokemuksia venäläisistä, ainoastaan suomalaisista.

Venäläisiä pidetään kiltteinä huoliehtiväisinä, viehättävinä  ja sivistyneinä ihmisistä: joilla on korkeaa välittämisen potentiaali muita nähden. Hyvinkin monien kohdalla luonne on antavainen ja kiitollinen

Eero Taivalsaari (6) kirjoittaa:
”Hyvien naapurisuhteiden vaaliminen on rauhan ja hyvinvointimme perusta”

MITÄ TULEVAISUUTEEN? Ehdottaa -> Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia”

”Suomi älköön uudessakaan maailmassa luopuko puolustuskyvystään. Yleinen asevelvollisuus ja kansalaisten velvollisuus osallistua yhteiseen puolustukseen
ovat Suomen kansan kestävintä perintöä tuleville polville.
Maanpuolustushenki on ennen kaikkea henkinen ja moraalinen tehtävä. Maanpuolustushenki on puolustuskyvyn tärkein osa.  

”Ensiksi: Suomen on julistauduttava pysyvästi puolueettomaksi Sveitsin esikuvan mukaan ja samalla ilmoitettava vastaavansa kaikin keinoin itse puolustuksestaan

Toiseksi: Suomen on annettava yksipuolinen, omaehtoinen vakuutus Venäjälle siitä, että Suomi ei missään olosuhteissa tule osallistumaan mihinkään hyökkäystoimeen Venäjää vastaan eikä luovuttamaan valtioalueittaan sellaisen toimen valmisteluun tai täytäntöönpanoon.

Tällainen julistus vastaa itsenäisen Suomen perimmäisiä turvallisuusetuja. Tällainen
julistus kattaisi Suomen ja Neuvostoliiton välisen yya- sopimuksen

ne osat, joiden tehtävänä Suomen tulkinnan mukaan oli vakuuttaa itänaapuri ja kaikki muut valtiot Suomen halusta pysyä nähtävissä olevien tai tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevien suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolella”.

ELETTIIN ENNENKIN JA PAREMMIN ITSENÄISYYDEN AIKOINA

Suomella on ollut hyvä ja ystävällinen suhde Venäjän kanssa ja se toi Suomelle taloudellista vaurautta. Meillä on ollut elinkeinovapautta, työpaikkoja ja taloudellista menestystä.  

Itsenäisyyden aikana Suomi on menestynyt taloudellisesti. Itsenäisyyden ja puolueettomuuden aikana Suomi on säästynyt sodista.   

Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus”: Kulttuuripiireissä kaivattiin puoluerajat ja ideologiat yllättävää foorumia. Niin starttasi kerran kuussa ilmestynyt, myöhemmäksi viikonlehdiksi muokattu Näköpiiri (1978-1983) kustannusyhtiönään samanniminen osuuskunta. Sana oli vapaa katvealueiden kartoittamiseen, ja pengottavaa riitti.

Jotakin silloisesta optimismista kertoo kirjailija Erno Paasilinnan haastattelun virke:

”Olemme kuitenkin hyvin onnellinen kansa.

Meillä on oma kieli, hallinto, vapaat vaalit - olemme itsenäisiä ja vapaita”

Itsenäisyyden aika on ollut Suomen kansalle onnellisuuden, RAUHAN ja korkean taloudellisen menestyksen aikaa.

Lue lisää -> Itsenäisyyden aikana ei tarvinnut pelätä lapsiemme kuolemia 

saadakseen raaka-aineita ulkomaalaisille yrityksille...eikä lapsiemme vaurioittamista rokotteiden tai gmo:n kautta.

NATO PYRKII ALOITTAMAAN SODAN VENÄJÄÄ vastaan

Valheellisin perustein  <- lue

Nato on 20-vuotinen kuoleman, orjuuden loukku

Lännen valtavirranmedia

on aika pitkälle korporaatioiden omistuksessa ja kontrollissa -> lue

 

Valheilla Venäjästä

siis uudestaan ja uudestaan  koukkuun ja loukkuun,

ja monien mielestä:

fasististen korporaatioiden kuoleman loukkuun

-------------------------------------

Lana Kortie

 

Lähteet:

(1) Pekka Lahtinen ”Verkko kiristyy” EU:n taustalla on suuri, salainen suunnitelma: Maailman hallituksen perustaminen v. 1999

(1.2) SYYTÄN VALTAMEDIAN JOHTOA KANSALAISILLE VALEHTELEMISESTA Harri Kiiskinen <-

( 1.3) Miksi se pirun Venäjä ei hyökkää minnekään?  Usa:n aseteollisuus repii hiuksiaan. 

MIKSI ME EMME OLE SAANEET AIKAAN SOTAA EUROOPASSA VENÄJÄÄ VASTAAN? ....

Herra Aseteollisuus menee Pentagoniin….  <- katso

(2) Ari Ojapelto ”Ahneuden aika” v. 2006
(3) Toim. Ilkka Hakalehto ja Antti  Pesonen enemmän ”Itsenäisyydestä on kysymys” Vaiettu totuus EU:n perustuslaista v. 2007
(4) Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva v. 2007
(5) Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista  
(6) Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus” v. 2010
(7) Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen v. 2010  

LÄNSI EI VOI ENÄÄ VALEHDELLA KRIMISTÄ <-

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat