*

LanaKortie Politiikan sivuja

Kapitalismi -> Fasismiin kaavasta ja eduskunnan Korruptiosta

Suuryritysten diktatuurista, Vallankaappauspiirteistä. Kapitali = suurpääoma.

Kapitalismi pitää suuyritykset Yksityisessä omistuksessa.

Silloin niiden voitot kertyvät yksityisten taskuihin, asemesta yhteistä pottia.

Valtio köyhtyy -> kansalaiset köyhtyvät.

Samalla valtion päätösvalta siirtyy niille rahakkaille. Mikä on kapitalismin kehityskaava?

KAPITALISMI -> FASISMI -> SOTIIN -> VALTAAN

-> TÄYSVALTAAN pyrkimiseen saada koko maailman VAIN OMIIN KÄSIIN

vain omaan omistukseen.

Sotia kapitalin hyvinvointia varten kuuluvat kapitalismiin.

Kapitalismi ilman jarrua johtaa fasismiin.

Fasismi johtaa ihmisten köyhdyttämiseen ja orjuuttamiseen, Kansanmurhaan ja sotiin

Kapitalismi pyrkii vallankaappaukseen.

Helppo keino kaapata vallan on rahallisten vaikutusten politiikkoihin kautta.

Miten kapitalisti muuttuu fasistiksi, imperialistiksi tarkemmin myöhemmin.

Yritysten tavoite on tehdä voittoa.

Itse periaate liian ahneeksi muodostamisen kautta johtaa inhimillisyyden rajan ylittämiseen ja liian röyhkeäksi muuttumiseen.

Hintojen nousuun, kilpailijoiden eliminoimiseen, tieteellisten tulosten vääristämiseen, tuoteturvallisuuden romahtamiseen,

periaatteella: kun ostaa vallan omiin käsiin, voi tehdä mitä tahansa.

Onko olemassa oppositio kapitalismille?

Kommunismi
pitää suuryitykset valtion omistuksessa.

tarjoaa ILMAISET ASUNNOT KANSALLE, ilmaiset koulutukset, ilmaisen ja hyvin laadukkaan terveydenhuollon, tärkeät tieteeliset tutkimukset ovat  valtion omistuksessa. 

sirppi ja vasara kuvaavat maataloutta ja teollisuutta.
Mutta Suuryritysten ohjamassa Eu:ssa Suomen maataloutta ja teollisuutta on ajettu alas.   

SUOMESSA PITKÄÄN ON OLLUT LAILLINEN MAHDOLLISUUS ,

joka sallii yritysten rahallista vaikutusta eduskuntaan.

Itse periaate mahdollistaa

LAKIEN JA PÄÄTÖSTEN OSTAMISTA
etukäteen jo vaalien aikana.

Tämä ei ole kansan valtaa, koska kansa on 90%, vaan tietyn piirin valtaa.

Itse periaate synnyttää uuden käsitteen:                                                                                                                        Kapitalin = pääoman diktatuurin

Mutta minkä maalaista pääoma on?

Ari Ojapelto kirjassaan ”Ahneuden aika” kirjoittaa:
 ”Pörssiyhtiöidemme omistus on 70 prosenttisesti siirtynyt

AMERIKKALAISILLE SIJOITTAJILLE

Näitä uusia omistajia ei kiinnosta vähänkään suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen” .

Pekka Lahtinen kirjassa ”Maailman yhdentyminen” kertoo, että

Amerikkalainen pankkiiridynastia omistaa suuren osan monikansallisten yritysten osakkeita  
    
Myös EU:ta ja USA:ta OHJAAVAT SUURYRITYKSET
                                                              
Suomen ääni EU:ssa on alle 2%. Mihin 2 prosentin äänellä voi vaikuttaa? - mielestäni tämä on jo vallankaappausta.

EU ON VIERASVALTAA SUOMALAISILLE

Suuryritykset ohjaavat EU:ta

Mutta myös muissa liitoissa ja vapaakaupan alueella suomen kansan ääni on kuin hyttisen ininää metsässä.

Kukaan ei kysy Suomen kansalta, eikä kansalla ole oikeuttaa äänestää liittojen ja vapaakaupan alueen päätöksistä.

Mutta niiden direktiivejä, määräyksiä on noudatettava, vaikka kansaa niitä ei haluisikaan, vaikka ne olisivat kansan edun vastaisia.

Jokainen liitto ottaa osan eduskunnan vallasta ja yhdessä ne ottavat pääosan vallasta, ellei lähes kaiken valta.

Monien länsimäisten politiikkojen ja osan suomalaisistakin sekä joidenkin liittoihin liittyvien lupausten kohdalla on ollut muodissa

Bipolariteettisia siis toteutuksille vastakkaisia lupauksia, jotka eivät tule suomenkansan juuresta.

EIKÄ PALJON  MUUTU
jos vain lähdemme EU:sta, koska

ULKOMAALAINEN VIERÄSVALTA

tulee jatkumaan

YRITYSTEN RAHALLISEN VAIKUTUSTEN EDUSKUNTAAN kautta, pääoman diktatuuri, myös ulkomaalaisen tulee jatkumaan.

Korruptiosta eduskunnassa:
 
”Suomessa merkittävien puolueiden johtajat ja valta-asemiin nousseet poliitikot olivat jo pitkään olleet

läheisessä yhteistyössä talouselämän, teollisuuden, pankkien ja rakennusliikkeiden johtopiirien kanssa.

He olivat tottuneet toimimaan näiden toivomalla tavalla ja luottamaan siihen että

vastavuoroisesti heidän vaalikulunsa ja muut vastaavat tarpeensa tulisivat ”hoidetuksi” muusta, kuin asianomaisen omasta lompakosta” / lähde: ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”  Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s. 39.     

Yksityisomistuksessa olevan yrityksen toimintapyrkimys on tehdä voittoa.

Ulkomaalainen aseteollisuus himoitsee voittoa, muutkin suuret yritykset sodista hyötyvät, koska ne tarvitsevat raaka-aineita.

Sotien näkökulmasta on myös ymmärrettävää, että vieraan kansan henki ei ole ulkomaalaisille kovin arvokas.

Totta kai Venäjä on vaatinut aikoinaan osan suomalaisista suurista yrityksistä valtion omistukseen! - koska se on tarvinnut turvan rajallaan!

Ikävä ettei Venäjä ole vaatinut kaikki isot, emme olisi joutuneet siihen, missä olemme nyt.

Miten olemme joutuneet EU:hun?         
                                                                          
Ilkka Hakalehto kirjassa ”Itsenäisyydestä on kysymys”, kirjoittaa että
                                                                              
POLITIIKOT, PUOLUEET ja ammattiliitot eri maissa tarvitsivat toimintaansa
RAHAA ja NE SAIVAT SITÄ SUURYRITYKSILTÄ

kunhan antoivat tukensa Unionin rakentamista edustavalle, raha- ja pääomavallanetuja palveleville
POLIITTISILLE PÄÄTÖKSILLE`                               

Korruptiosta eduskunnassa

”Poliittisen pimityksen kohteeksi joutuneet suomalaiset tuskin tietävät, että

heidän valitsemiaan kansanedustajia voi lahjoa ilman, että lahjonnan kohteita sen enempää kuin
lahjoitakaan voi asettaa syytteeseen

Tämä johtuu siitä, että kansanedustaja - toisin kuin esim. kunnanvaltuutettu - ei toimi virkavastuulla, mikä on Suomessa on lahjusten otosta syytteeseen panon ehtona.

Tästä syystä rikospoliisi ei voi edes tutkia mainitunlaisia rikoksia”/

  ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Ilkka Hakalehto - Veli Karhu s.88 ja                                       
Eero Taivalsaari kirjassaan ”Unohdettu viisaus” kirjoittaa: 

”Italian mafioista kirjan kirjoittanut Sami Parkkonen totesi HS:n yläkerta-artikkelissa syksyllä 2009, että vaalirahoituksen puolustuspuheen vuoroissa esiin tuotu

perustelu ”maan tapa” ei tee tyhjäksi vaalirahoituksen laittomuutta:

”Liike-elämän eliitin ja poliittisen eliitin kansalaisilta salatussa yhteispelissä maan tavalla tarkoitetaan toimintaa, josta molemmat hyötyvät sekä taloudellisesti että poliittisesti”    
                               
Kauko Wahlbäck ”Itsenäisyydestä on kysymys” kirjoittaa että jo 1980-luvun loppupuolella vanhat puolueet alkoivat soveltaa uusliberalistista yhteiskuntaoppia suurpääoman etuja ajaakseen´     
 
Suomessa on sanonta: ”Kenen leipä syöt, sen lauluja laulat”.

Jos isot yritykset ei oteta valtion omistukseen ja jos liitoista ei lähdetä, jotka ottavat pääosan vallasta, ellei lähes kaiken valtaa

UUDET PUOLUEET EIVÄT PYSTY SAAMAAN MITÄÄN MUUTOSTA EDUSKUNNASSA
Mutta on mahdollista että

PUOLUEET TULEVAT VAIN KORRUPTOITUNEEKSI EDUSKUNNASSA
isojen yritysten kautta ja silloin

VIERÄSVALTAA TULEE JATKUMAAN SUOMESSA

ENTÄS MITEN YRITYSVALTA ULKOMAILLA? Ari Ojapelto kirjassaan ”Ahneuden aika” kirjoittaa:

”Monikansallisista yrityksistä on tullut niin mahtavia että ne heiluttavat jo hallituksia

Ne valitsevat käytännössä jo Yhdysvaltojen presidentinkin

koska USA:ssa ehdokkailla ei ole mitään mahdollisuuksia presidenttikisassa, ellei hän saa vaalikassaansa yrityksiltään riittävästi rahaa”.

”Yhdysvalloissa on turha yrittää polittikaan, ellei ole riittävästi rahaa takataskussa.

90-luvulla sekä republikaanien että demokraattien saamat rahalahjoitukset olivat noin 50 miljoona dollaria, vuosikymmenen lopussa jo reippaasti yli 200 miljoona dollaria.

Lahjoituksia vastaan YRITYKSET sitten vaativat vastalahjana erilaisia palveluksia”.

Nobel-kirjailija Gunther Grass mukaan: ”Parlamenteista on tullut pörssien haarakonttoreita”

Keijo Korhonen kirjassa ”Itsenäisyyden lyhyt historia” kirjoittaa:

¨Miksi Suomi ei tee kuten muut EU:n jäsenmaat - miksi se ei lahjo Brysselin isokenkäisiä, ”virkamies ihmetteli. ”Niin muut tekevät, se on paljon halvempaa,” - Hän tuntee Brysselinsä”

Mihin me tarvitsemme tällaista liitoa?        

MUTTA ONKO OLEMASSA OIKEA OPPOSITIO KAPITALISMILLE?

Sen vastakohta? On  - ja se on kommunismi.

Kommunismi pitää yritykset valtion omistuksessa.

KORRUPTIO KOMMUNISMISSA ON KIELLETTY!

Kommunismi tarjoaa ilmaisia palveluita kansalle, ilmaiset asunnot, ilmaiset koulutukset, ilmaista sähköä, vettä, ilmaiset terveyspalvelut

jotka lisäksi ovat todella hyviä!  

Kommunismi arvostaa henkisiä asioita. Kommunismissa tapahtuu henkisten asioiden kasvua. Tieteen ja kulttuurin kasvu ja arvostus.

Suomen hyvinvointivaltio on syntynyt sen takia että kommunisteja on ollut Suomen eduskunnassa,  

koska kommunistit olivat vaatimassa juuri kerrottuja asioita kansalle, jotka ovat inhimillisiä ja syvällisiä ihmisoikeuksia!

PÄÄOMAN DIKTATUURIN VASTAKOHTA
ja vastapainona on Proletariaatin (työväen luokan) diktatuuri = KOMMUNISMI.

Kommunismi vastakohtana kapitalismille on onnistunut pitämään

balanssissa kapitalismia länsimäisissä yhteiskunnissa, olemalla

jarruna, jotta kapitalismi ei olisi riistäytynyt käsistään sen seuraavan vaiheeseen - fasismiin     

Vallan siirtymisen kansalta suuryrityksille/ suupääomalle, estämiseksi

On tärkeä lunastaa isot yritykset valtion omistukseen.

Ari Ojapelton kirjan ”Ahneuden aika” mukaan v. 2006: Suomi on pienten yritysten maa. Suomalaisyrityksistä 99% on pienyrityksiä ja niiden liikevaihto on noin 740 000 euroa.`

Joten kansan enemmistön kannalta ei juuri mitään muutu jos vain pienet yritykset edelleenkin tulevat olemaan kansalaisten omistuksessa. Mutta jos kansalaiset haluavat sijoittaa rahaa, he voivat tehdä turvallisia sijoituksia valtion yrityksiin.                    

FASISMIN ETENEMISKAAVA

Kapitalismi, kuten myös Fasismi johtaa kilpailijoiden eliminointiin. Eliminointi alkaa opposition, kommunistisen puolueen tai sen voimaan eliminoinnista,
kommunismin eliminoinnista.  

Venäjän Federaation Kommunistisen puolueen internet sivulla oli kirjoitettu:

“Missä loppu kommunismi, siellä alkaa fasismi”

Näin se on. Jarruna kapitalismille = suurpääoman diktatuurille ovat myös valtionyritykset. Mutta myös

valtion yritykset, nekin ovat osa kommunismia!

Kapitalismi ilman jarrua johtaa fasismiin.

KAPITALISMI -> FASISMI -> SOTIIN -> VALTAAN
TÄYSVALTAAN pyrkimiseen saada koko maailman vain omiin käsiin/ vain omaan omistukseen

Fasismi johtaa ihmisten massaeliminointiin, mutta

Ajan myötä fasismi johtaa myös
OMIEN ELIMINNOINTIIN

Tästä fasismin ominaisuutta toin esille vielä v. 2007 julkistetussa teoriassani.
Teoriassani, toin esille, että fasismissa eliminointi tulee koskemaan ajan myötä myös omia

ja että fasismin pyrkimys on ottaa ihmisten omaisuutta omiin käsiin ja kaikki vallat vain omiin käsiin ja 

ELIMINOIDA IHMISIÄ OMAISUUDENSA TAKIA

                                                         OIkea kommunismi on korruptiota vastaan

        Mitä enemmän mietin kommunismin periaatteita, sitä enemmän ihailen niiden tärkeyttä

                                                             länsimäisissä yhteiskunnissa

                                OLLA OIKEANLAISENA OPPOSITIONA PÄÄOMAN DIKTATUURILLE                                                                                                                                             
                                                                               kapitalismille

   Kommunismiin kuuluu lisäksi tärkeä kansainvälinen periaate = kansainvälisten ongelmien yhteisratkaisuun

                         ”Kaikkien maiden työväenluokka (proletariaatti) liittykää yhteen”   

 

                                       Venäjällä on vahva oppositio = kommunistinen puolue eduskunnassa

                                        joka estää venäjän kapitalismin kehittymistä sen seuraavalle asteelle

                                  Venäjällä edelleenkin on todella hyvä ja tehokas terveydenhuolto.

                             Venäjä ei halua vaurioittaa ihmisiä ulkomaalaisilla rokotteilla ja gmo:lla, 

            vaihtoehtohoidot, jotka lukuisten kokemusten mukaan ovat hyvin tehokkaita ja turvallisia ovat 

                                                                               arvossa  venäjällä

                                         eikä niitä eliminoida lääketeollisuuden voittojen paranemisen vuoksi

 

        Venäjällä ei viedä lapsia paikkansapitämättömin perustein vanhemmilta, yrityshyötyjen vuoksi.

 

                                       Kun kommunistinen puolue oli Suomen eduskunnassa

                                                     nämä olivat  Suomen kansalle onnellisimpia aikoja

                                                         Suomesta on tullut hyvinvointivaltio

                                             kommunistisen puolueen eduskunnassa olemisen takia,

                                     koska se on Vaatinut oikeuksia kansalle ja työväenluokalle,

                                                    sillä kommunismi on proletariaatin diktatuuri

                                                        ja lisäksi silloin päätösvalta oli suomessa.

              Koska nykyisessä eduskunnassa puolueet ovat niin samanlaisia eikä kansan ääni kuulu eduskuntaan

                                                                          voi tehdä johtopäätös että

                                             Suomessa ei ole oppositiota eduskunnassa enää yhtään           

     

                                                      Oppositiota, joilla on oikeita työkaluja torjumaan


                                         Fasistisen järjestelmän totalitaarisuuden nousemista Suomeen 

                                                                        tällä hetkellä  eduskunnassa  ei ole

 

 Lana Kortie

                                KATSO ->   MITEN KAPITALISTI MUUTTUU -> FASISTIKSI, IMPERIALISTIKSI !   ->

               http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194638-olemme-menossa-maailma...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat